משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ עוסק בהגשת קובלנות פליליות בלשון הרע וגם עורך דין לשון הרע עודד פרץ מטפל גם בתביעות אזרחיות וכספיות ע"פ חוק לשון הרע. קובלנה פלילית פרטית בגין הוצאת דיבה ולשון הרע ניתן להגיש רק ביחס לעבירות ספציפיות ומוגדרות מראש, ולמשל בגין פגיעה בפרטיות - 5 שנות מאסר, בגין איומים, בגין עלבון במקום ציבורי, בגין תקיפה, בגין הסגת גבול לשם עבירה, בגין גילוי סוד מקצועי, וכיו"ב.

יש להיוועץ עם עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ ולבדוק מראש האם העבירה יכולה להיות מוגשת כקובלנה פלילית או לאו. כן יש לבדוק את סוגיית ההתיישנות.

הכלל הינו שהמדינה היא המאשים, ולא האזרח הפרטי. המחוקק יצר סייג, וקבע כי לגבי חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965, אדם פרטי יכול להסתייע במשרד עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ, וליזום הליך פלילי בעצמו, תוך הגשת קובלנה פלילית בגין הוצאת דיבה ולשון הרע.

קובלנה פלילית בלשון הרע- מה לדעת:
 
  • לא ניתן להגיש קובלנה פלילית בעבירה של רצח או גניבה למשל.
  • חוק לשון הרע הינו הינו מהחוקים הבלבדיים בגינו ניתן להגיש קובלנה פלילית.
  • הקובלנה הפלילית כשמה כן היא - הליך פלילי לכל דבר ועניין.
  • זכות לשם טוב  הפכה בישראל בשנת 1992 לזכויות חוקתית, כזו על חוקית, הנקובה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
  • חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965 קובע כי פרסום של לשון הרע והוצאת דיבה לשני אנשים זולת הנפגע, בכוונה לפגוע, מהווה עבירה פלילית אשר העונש בגינה הינה שנת מאסר.
 
 
עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מבהיר כי הגשת קובלנה פלילית בלשון הרע אינו דבר של מה בכך. עסקינן בהחלטה רצינית, בעלת משמעויות הרות גורל.

הקובלנה הפלילית מטרתה ענישה. על מנת שתקום עבירה פלילית, על הקובל להוכיח כי מפרסם הדיבה עשה את שעשה בזדון, ובראש ובראשונה מתוך מטרה ראשונית לפגוע במכוון.

כך למשך, עיתונאי המפרסם כתבה בעיתון, ייראה לעיתים רחוקות כי שפעל מתוך שאיפה עיקרית לפגוע, וזאת אפילו אם הכתבה חטאה לאמת, שכן לרב מטרתם של עיתונים היא לפרסם וליידע את הציבור, ולא לפגוע בזדון, וכמטרה עיקרית וראשונית. לעומת זאת, מתגרש המפרסם כי גרושתו הינה זונה, כאשר הוא יודע היטב שהדבר הינו שקר, יילקח לרב כפועל מתוך כוונה עיקרית לפגוע, והדבר עולה כדי עבירה פלילית ע"פ חוק איסור לשון הרע, המאפשר לפנות לעורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ על מנת להגיש קובלנה פלילית בלשון הרע.
 

קובלנה פלילית בלשון הרע

עורך דין  לשון הרע והוצאת דיבה
עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מדגיש כי הסיבה בעטיה בחר המחוקק לאפשר את הגשתה של קובלנה פלילית בלשון הרע הייתה כיוון שהמחוקק היה מודע לכך כי לרב המשטרה והפרקליטת יבחרו, למרבה הצער, להתעלם ולא לטפל בתלונות בגין הוצאת דיבה ולשון הרע. לפיכך, ביקש המחוקק להותיר בידי הנפגע מהוצאת דיבה ולשון הרע את האפשרות להגיש קובלנה פלילית, וכך לייתר את הצורך מנטילת החוק לידיים. המחוקק סבר, ולדעתו של עו"ד קובלנה פלילית עודד פרץ, בצדק, כי קיים אינטרס ציבורי להעמיד לדין אנשים אשר פירסמו, בזדון ובכוונה לפגוע, דבר דיבה ולשון הרע.

עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מבהיר כי לאחר שמוגשת הקובלנה הפלילית, למדינה שמורה הזכות להחליט להגיש כתב אישום, ובמקרה זה הקובלנה הפלילית בעצם תהפוך לכתב אישום רגיל, והמדינה היא שתנהל את ההליך.

ככל שההליך יוותר במסגרת קובלנה פלילית פרטית, על הקובל - זה שנפגע מפרסום לשון הרע או דיבה, יצטרך לנהל את הקובלנה הפלילית באמצעות עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מטעמו. כאמור, הקובלנה הפלילית הינה הליך פלילי, ויש להסתייע בעורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ, הבקיא בדין הפלילי הקשור לקובלנות פליליות בלשון הרע. עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מטפל בהליך הקובלנה הפלילית מתחילתו ועד סופו.

פסקי דין העוסקים בקובלנה פלילית בלשון הרע ודיבה:

בפסק הדין עפ (תל אביב) 71625/03 אריה דבלה נגד דניאל מיכאל הוגשה קובלנה פלילית בלשון הרע והוצאת דיבה בגין המילים: "תביא לי את הכסף שגנבת לי תוך רבע שעה או שאני פונה למשטרה". הדברים נאמרו בנוכחות אנשים אחרים, ולפיכך התקיים אלמנט הפירסום הדרוש ע"פ חוק איסור לשון הרע התשכ"ה 1965. תלונה במשטרה אכן הוגשה, כאשר המפרסם מספר לכל עובדי המקום כי נגנבו לו כספים. בית משפט השלום זיכה את המפרסם, שכן הנפגע לא הוכיח שהמפרסם פעל בזדון ובכדי לפגוע, אלא האמין באמת ובתמים כי הנפגע אכן גנב את כספו. כלומר, המטרה הראשונה הייתה להשיב את הכסף ולא לפגוע.

לפיכך, אין כאן מקום להרשעה בפלילים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע. בית המשפט קבע כי העדרו של כל סכסוך קודם בין הצדדים מהווה אינדיקציה לכך כי הפניה למשטרה והפרסומים האחרים לא נעשו מתוך כוונה לפגוע. עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מסכים לגמרי עם פסק הדין. יש לזכור כי הסנקציה הפלילית יכולה להרוס את חייו של אדם, ולכן יש להפעילה רק במקרים קיצוניים, ורק לאחר שמתקיימים כל יסודותיה של עבירת הוצאת דיבה ולשון הרע.

בפסק הדין מאת כבוד בית המשפט העליון ע"פ 677/83 שמואל בורוכוב נגד זאב יפת נפסק כי הכוונה הזדונית לפגוע הינה תנאי הכרחי אשר דרוש להליך הפלילי בלשון הרע, אך אינו דרוש לתביעה כספית- אזרחית. כך גם בפסק הדין רע"פ 9818/01 ביטון נגד סולטן. בפסק דין זה לא מצא בית המשפט כי נעברה עבירה על חוק איסור לשון הרע- התשכ"ה 1965 מכיוון שהמפרסם היה עיתונאי שפעל בתום לב ולא במטרה ראשונית לפגוע. כן הוסיף בית המשפט כי למפרסם עומדת הגנה נוספת על פי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע, הריהי הגנת אמת דברתי ועניין ציבורי.

בפסק דין נוסף מאת בית המשפט העליון, מפרסם הדיבה ולשון הרע הורשע בעבירה פלילית בגין הוצאת דיבה ולשון הרע. רע"פ 7166/07 עו"ד משה הורוביץ נגד אשר ברעם הינו פסק דין שניתן בסוף שנת 2007 ביחס לקובלנה פלילית בלשון הרע והוצאת דיבה. עורך הדין הורשע בדין כיוון ששר בחדר המדרגות של הבניין המשותף שירי שנאה מקנטרים אודות מות אישתו של הנפגע, תוך רמיזה כי הנפגע שכח ממזמן את מותה של אישתו, פרסום העולה כדי הוצאת דיבה ולשון הרע. זולת ההרשעה בפלילים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע, על המפרסם הוטל קנס בגובה 20,000 ש"ח, והוא חוייב בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בגובה 12,000 ש"ח. המפרסם עירער לבית המשפט המחוזי, ואחר כך לבית המשפט העליון, ובשני המקרים כשל, אך ההרשעה הפלילית בהוצאת דיבה ולשון הרע נותרה בעינה והמחוזי הגדיל את הסכום שנפסק לסך 35,000 שקלים. בית המשפט העליון דחה את ערעורו של עורך הדין, ובפרט את טיעונו כי ההרשעה הפלילית תפגע במשלח ידו כעורך דין. עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ ושות' סבור כי פסק דין זה ממחיש באופן מצוין את הההשלכות של קובלנות פליליות בלשון הרע.

סעיף 24 לחוק איסור לשון הרע התשכ"ה 1965 מאפשר להסתמך על הממצאים שנקבעו בקובלנה הפלילית בתביעה האזרחית בגין הוצאת דיבה ולשון הרע. עורך דין לשון הרע עודד פרץ מסכים כמובן עם סעיף זה, שכן נטל הראייה במשפט פלילי הינו מעל לספק סביר, אשר הינו גבוה יותר מאשר הנטל בהליך האזרחי, הדורש הוכחה "על לשון המאזניים" של מעל 50% ותו לא. פסק דין 159676/08 אורלי רביבו נגד אמנון שומרון. 1068/03 שמעון ביטון נגד ציון סולטן. בש"א 1499/05 יצחק נבו נגד אתי לוצאטו.

עורך דין קובלנה פלילית פרטית עודד פרץ מדגיש כי הקובלנה הפלילית הפרטית נועדה לאזן בין חוסר הרצון ו/או המשאבים של המדינה להגיש כתבי אישום בגין לשון הרע או בגין פגיעה בפרטיות, לבין היותן של זכויות אילו זכויות חוקתיות.

ואולם, כאמור, לעיתים ימליץ עו"ד פרץ להסתפק אך ורק בתביעה אזרחית, ולא להגיש קובלנה פלילית בגין הוצאת דיבה.

עורך דין קובלנות פליליות עודד פרץ מדגיש כי הקובלנה הפלילית היא דרכו של האזרח לפעול כאשר המדינה מסרבת לפעול במקום בו היא הייתה צריכה להגיש כתב אישום. יחד עם זאת, הקובלנה הפלילית הינו מוסד מיוחד ובתי המשפט לא אוהבים כאשר קובל פרטי עושה שימוש לרעה בהליך פלילי לכל דבר, ולכן חשוב להסתייע בעו"ד מומחה לקובלנות פליליות.

משרד עורכי דין קובלנה פלילית עודד פרץ עוסק דרך קבע בתביעות לשון הרע וכן בהגשת קובלנות פליליות פרטיות בגין הוצאת דיבה ולשון הרע.

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מחייב מטעם עורך דין לשון הרע וקובלנה פלילית עודד פרץ.

כל הזכויות שמורות לעורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה