משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

משרד עורכי דין עודד פרץ הינו משרד עורכי דין בנתניה העוסק בקביעות בדיני לשון הרע ובדיני פגיעה בפרטיות.

עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מטפל בהגשת תביעות המשלבות קובלנה פלילית בלשון הרע עם קובלנה פלילית פגיעה בפרטיות. עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ עוסק בייחוד בהגשת קובלנות פליליות פרטיות ע"פ חוק איסור לשון הרע וחוק הפגיעה בפרטיות, וכן גם בתביעות אזרחיות וכספיות בגין הוצאת דיבה ולשון הרע ובגין פגיעה בפרטיות ע"פ חוק הגנת הפרטיות.

המאמר הנוכחי מאת עורך דין קובלנות פליליות עודד פרץ יתמקד בהיבט הפלילי של חוק לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות, קרי בקובלנות פליליות פרטיות.

עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מדגיש כי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הינם בין החוקים הבודדים הנקובים בחוק סדר הדין הפלילי על פיהם המחוקק, הכנסת, איפשרה לאזרח הפרטי בעצמו להגיש קובלנות פליליות בגין לשון הרע והוצאת דיבה ובגין פגיעה בפרטיות, שתיהן זכויות חוקתיות המוגנות בחוקי יסוד, להן ניתן בשנת 1992 מעמד חוקתי ועל חוקי.
    
 
מהי קובלנה פלילית פרטית?

קובלנה פלילית פרטית, עם הדגש על המילה - "פרטית", משמעה כי האזרח, קרי הנפגע מפרסום לשון הרע או הנפגע בשל פגיעה בפרטיות, הוא שמגיש את הקובלנה הפלילית, להלן - "הקובל". והרי, כלל ידוע הוא בדין הפלילי הוא שהמדינה, ולא האזרח, היא היוזמת של הליכים פליליים, והיא זו שמגישה כתבי אישום.

אם כן, אנו רואים כי קובלנה פלילית פרטית הינה הסייג לכלל, ומאפשרת לכל אזרח, אפילו ללא הצורך בפניה מוקדמת למשטרה, להגיש קובלנה פלילית בלשון הרע ופגיעה בפרטיות.

מדוע מאפשר המחוקק לאזרח פרטי להגיש קובלנה פלילית פרטית על הוצאת דיבה ובגין פגיעה בפרטיות?

עורך דין קובלנה פלילית בלשון הרע ופגיעה בפרטיות עודד פרץ מדגיש כי מתן האפשרות להגיש קובלנות פליליות בלשון הרע ופגיעה בפרטיות הינה גם בשל שיקולים פרקטיים, וגם בשל שיקולי צדק.

מהבחינה הפרקטית, המחוקק כנראה צפה כי המשטרה טרודה בפשעים חמורים הרבה יותר מלשון הרע ופגיעה בפרטיות, וכי המשטרה לא תטרח למצות את הדין עם מפרסמי דיבה ולשון הרע ועם הפרות של חוק הגנת הפרטיות, ולא תגיש כתבי אישום במטרה להרשיע בפלילים ע"פ חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות.

קובלנה פלילית בלשון הרע ופגיעה בפרטיות

עורך דין פגיעה בפרטיות
מצד שני, הזכות לשם טוב ולפרטיות הפכו כאמור לזכויות חוקתיות, והותרת מפרסמי דיבה ופוגעים בפרטיות ללא סנקציה כלשהי הינה פשוט הפקרות שהדעת אינה יכולה לסבול! המחוקק רצה להימנע מנטילת החוק לידיים, מהרגשת חוסר האונים והתיסכול של הנפגע מלשון הרע ופגיעה בפרטיות. לפיכך, דרך הביניים. דרך הביניים הינה לאפשר לאזרח הפרטי להגיש קובלנה פלילית בגין הוצאת דיבה ולשון הרע או בגין פגיעה בפרטיות כאשר הוא סבור ויכול להוכיח בבית המשפט כי הדבר נעשה בזדון ובכוונה לפגוע.

פיתרון ביניים זה, לדעתו של עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ, הינו פיתרון מידתי וצודק, שכן האזרח הפרטי לא נותר חשוף לגמרי וחסר אונים לגמרי, והמחוקק הותיר בידו אופציה פלילית כלשהי, הריהי הקובלנה הפלילית. היו שטענו שהקובלנה הפלילית אינה אופציה מספקת, שכן היא מכבידה על האזרח המבקש להגיש קובלנה פלילית, לשכור עורך דין משלו המתמחה בדיני לשון הרע ופגיעה בפרטיות, ובעיקר בהגשת קובלנות פליליות בתחומים הללו, דבר שהינו יקר וטרחני. היו שטענו שהמדינה חייבת להרים את הכפפה ולטפל בדברים אילו.

ובכל זאת, ולאור העומסים המוטלים ממילא על המשטרה, עורך דין קובלנות פליליות עודד פרץ סבור כי פיתרון הביניים הינו פיתרון ראוי ומידתי, המאזן כהלכה בין האינטרס הציבורי לבין האינטרס של הנפגע כתוצאה מפירסום לשון הרע או פגיעה בפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות. פיתרון זה קיים גם במדינות מערביות נוספות, ואינו יחודי לשיטת המשפט הישראלית. גם כאן, העתקנו מאחרים.

עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מדגיש כי גם לאחר הגשתה של קובלנה פלילית עדיין שמורה האפשרות למדינה להתרצות ולהחליט שהיא נוטלת על עצמה את ניהול ההליך הפלילי, שכן עם הגשתה של הקובלנה הפלילית לבית המשפט, בית המשפט מחויב להעביר את העתקה של הקובלנה הפלילית לעיון הפרקליטות, לשם קבלת החלטה האם כן להגיש כתב אישום או לאו. אם כן - הקובלנה הפלילית תפסק ככזו, ותהפוך לכתב אישום רגיל המנוהל בידי המדינה.

עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מדגיש כי לרב המדינה לא מרימה את הכפפה, כך שעורך הדין הפרטי של הנפגע, הקובל, הוא שממשיך בניהולה של הקובלנה הפלילית בבית המשפט.  עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מדגיש כי הקובלנה הפלילית חייבת לעמוד בדרישות עורך דין פלילי, הן המהותי, והן הפרוצדורלי. הקובלנה הפלילית חייבת לפרט את הוראות החיקוק אשר הופרו. הקובלנה הפלילית חייבת לפרט את רשימת העדים שעליהם הקובל מתכוון להסתמך.

משרד עו"ד קובלנה פלילית עודד פרץ ושות' מדגיש כי קובלנה פלילית הינה הליך פלילי, ועורכי דין המתמחים בדין האזרחי, אפילו בלשון הרע ופגיעה בפרטיות, לא יהיו בקיאים בניהול הקובלנה הפלילית, ויש להסתייע בעורך דין קובלנה פלילית מומחה. משרד עורכי דין קובלנות פליליות עודד פרץ ושות' מבקש להדגיש כי לא בגין הפרת כל סעיף וסעיף בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, ולא בגין הפרתו של כל סעיף בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ניתן להגיש קובלנה פלילית, שכן המחוקק הגדיר מראש מהם הנושאים והסעיפים הספציפיים בגינם ניתן להגיש קובלנה פלילית בגין פגיעה בפרטיות או בגין פירסום דיבה ולשון הרע. על כן, שוב, חובה להסתייע בעורך דין קובלנה פלילית מומחה, ואין להסתפק בליווי ע"י עו"ד אזרחי המתמחה בפגיעה בפרטיות ובלשון הרע.

עורך דין קובלנות פליליות עודד פרץ מדגיש כי לבית המשפט הדן בקובלנה הפלילית יש סמכות לחייב, הן את הקובל, והן את הנאשם, בהוצאות הקובלנה הפלילית, ובשכר טרחת עורכי דין, ולפיכך חיוני כי עורך דין קובלנות פליליות מומחה הוא אשר ינהל את הקובלנה הפלילית, מראשיתה ועד תומה.

מהם העונשים בגין הרשעה בקובלנה פלילית?

חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 קובע כי פגיעה בפרטיות בזדון דינה חמש שנות מאסר. חוק איסור לשון הרע התשכ"ה 1965 קובע שנת מאסר למפרסם לשון הרע בזדון לשני אנשים זולת הנפגע. עורך דין קובלנות פליליות עודד פרץ מדגיש כי חוק לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות, שניהם מבחינים היטב בין ההליך האזרחי והכספי, לבין ההליך הפלילי - הקובלנה הפלילית. הקובלנה הפלילית דורשת יותר, לרבות מבחינת נטל ההוכחה, שכן השלכותיה של הקובלנה הפלילית, כהליך פלילי מן המניין, עלולות להרוס את חייו של אדם. לעיתים ניתן לצלוח בתביעה אזרחית בגין הוצאת דיבה ולשון הרע, ולהיכשל בהשגת הרשעה בקובלנה הפלילית, שכן נטל ההוכחה בקובלנה הפלילית מצריך הוכחה מעל לספק סביר, ואילו הנטל האזרחי מצריך הוכחה של מעל 50 אחוזים בלבד.

עו"ד קובלנה פלילית עודד פרץ מדגיש כי לא כל פגיעה בפרטיות או הוצאת לשון הרע ראוי שתוגש בגינה קובלנה פלילית, ומעניק יעוץ משפטי מקיף לגבי קובלנות פליליות. חוקים נוספים על פיהם ניתן להגיש קובלנות פליליות הינן עבירות תכנון ובניה למיניהן, השגת גבול בכוונה לעבור עבירה, וכולי. לא ניתן להגיש קובלנה פלילית בגין רצח או שוד, למשל - וטוב שכך. עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ כי הגשת קובלנה פלילית כלל לא מצריכה פניה מוקדמת למשטרת ישראל, וכן לא מצריכה החלטה שלא להגיש כתב אישום על לשון הרע או פגיעה בפרטיות. עו"ד קובלנות פליליות עודד פרץ מציין כי בית המשפט הדן בקובלנה פלילית רשאי לפסוק לטובת הקובל גם פיצוי כספי בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

כאמור, משרד עורכי דין קובלנה פלילית עודד פרץ מבהיר כי לא כל אמירה דיבתית מתאימה להגשת קובלנה פלילית, וכי המדובר בהליך אשר רצוי לשקול בכובד ראש האם לנקוט בו. עו"ד קובלנה פלילית בלשון הרע עודד פרץ מדגיש כי לרב יש להסתפק אך ורק בהליך אזרחי של לשון הרע.

משרד עורכי דין קובלנות פליליות עודד פרץ עוסק בהגשת קובלנה פלילית משולבת בלשון הרע ופגיעה בפרטיות.

עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ מדגיש שוב כי קובלנה פלילית הינה הליך פלילי לכל מטרה.

פסקי דין בנושא קובלנות פליליות:

ביום 2/2/12 ניתנה הכרעת דין בתיק קובלנה פלילית ק"פ 7729-10-10 אלכסנדר הרץ נגד עודד דוניץ ויוסף ונגר מאת כבוד השופט יחיאל ליפשיץ מבית משפט השלום בחיפה, אשר זיכה את הנאשמים מכל המיוחס להם בקובלנה הפלילית.

לפי סעיף 182 לחסד"פ בית המשפט הודיע על זיכוי הנאשמים כבר בתחילתה של הכרעת הדין.

משרד עורכי דין קובלנה פלילית עודד פרץ מסכים עם הכרעת הדין.

הקובלנה הפלילית הוגשה בין היתר לגבי חוק הגנת הפרטיות,התשמ"א-1981 בגין שימוש נטען שעשו הנאשמים, בעלי תפקיד באגודה שיתופית, בספר הבוחרים או במידע המצוי בפנקס הבוחרים. הנאשמים ערכו בדיקות באמצעות עורך דינם ודיווחו לרשם האגודות השיתופיות על חוסרי התאמה כאלו ואחרים.

הקובל טען כי הנאשמים עשו שימוש במידע זה שלא כדין ושלא לצורך תפקידם.

הנאשמים בחרו שלא להעיד, לפי זכותם לפי סעיף 162 לחסד"פ, בעצמם וכן שלא להעיד איש מטעמם.

בית המשפט קבע כי הקובל בקובלנה הפלילית לא הוכח כי הנאשמים הם שהעבירו את המידע. כן לא ניתן היה להוכיח מה כללה אותה רשימת מידע נטענת.

בית המשפט ציטט את הפסיקה בתיק 2135/91 מ"י נ' ג'ק מלול לפיה ענייניו הפרטיים של אדם כוללים גם לנתוני שמו, מס' ת.ז. וכתובת.

בית המשפט קבע כי בידי הנאשמים ממילא הייתה רשימה כלשהי, גם אם חלקית ובלתי מעודכנת של רשימת הבוחרים, וזאת כדין, וכל שעשו הנאשמים היה להשוות את הפרטים בין הרשימה שבידם לבין זו שבמשרדי הרשם, ולכן עסקינן בפגיעה בפרטיות, אם בכלל, אשר אין בה ממש, כלשון סעיף 6 לחוק הגנת הפרטיות.

זאת ועוד, הזיכוי מן הקובלנה הפלילית, גם לדעתו של משרד עו"ד קובלנה פלילית עודד פרץ, היה כי הנאשמים פעלו תחת הגנת סעיף 18 (3) לחוק הגנת הפרטיות כאשר פעלו למען עניין ציבורי.

זאת ועוד, הנאשמים הסתמכו על יעוץ משפטי ולכן עומדת להם גם הגנת סעיף 34 יט' לחוק העונשין שעניינו טעות במצב המשפטי.

עו"ד חוק הגנת הפרטיות עודד פרץ ומשרדו מדגישים שוב כי קובלנה פלילית בפגיעה בפרטיות הינה עניין חריג וכי יש להיוועץ בעורך דין מומחה לעניין פגיעה בפרטיות.

הגשת קובלנה פלילית פרטית ללא ייצוג משפטי או ללא תשומת לב עלולה להסתיים במפח נפש לקובל הפלילי הפרטי.

הזכויות שמורות למשרד עורכי דין קובלנות פליליות עודד פרץ, ואין באמור משום יעוץ מחייב של עורך דין קובלנה פלילית עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה