משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

משרד עורכי דין עודד פרץ הינו משרד העוסק בתחום המקרקעין והנדל"ן, בעסקאות מקרקעין, עסקאות מכירה וקניה של דירות, ובמיסוי מקרקעין.

משרד עו"ד עסקאות קומבינציה עודד פרץ ושות' מלווה עסקאות קומבינציה.  עודד פרץ מייצג קבלנים ויזמים בעסקאות קומבינציה, וכן רוכשי דירות.

עסקת קומבינציה הינה עסקה מורכבת במקרקעין, והחשיבות לליווי על-ידי עו"ד מומחה הינה עליונה. בעסקת הקומבינציה מוכר בעליה של קרקע את הקרקע או את חלקה ליזם או קבלן, בתמורה לשירותי בנייה שמספק הקבלן לבעל הקרקע במסגרת עסקת הקומבינציה.

עסקת הקומבינציה היא, לפיכך, מעין עסקת חליפין, ובסופה חלק מהדירות יהיו שייכות לבעל הקרקע המקורי וחלק לקבלן. שיעור הקומבינציה נקבע על-ידי שמאי מקרקעין.

אם שיעור הקומבינציה לא מאפשר חלוקה לדירות שלמות, יקבעו בין הצדדים תשלומי איזון.

לעסקת הקומבינציה יתרונות רבים, הן לקבלן והן לבעל הקרקע:
 
  • היזם משלם לבעל הקרקע בשירותי בנייה בעיקר, ולכן לא צריך ליטול הלוואות, היזם יכול לשעבד את הקרקע לצורך קבלת מימון, היזם משלם מס רכישה רק בגין חלק הקרקע שהועבר אליו.
  • ככל שהקבלן נוטל הלוואת משכנתא על מנת לממן את עסקת הקומבינציה, רצוי שבעל הקרקע יקבל מכתב החרגה מהבנק לפיו ההלוואה חלה רק על חלקו בקרקע של היזם.
  • בעל הקרקע מצידו, מקבל שירותי בנייה מבלי הצורך ליטול הלוואה בעצמו.
בד"כ הקבלן או היזם הוא שמשלם את העלויות הראשונות ופועל לשם השגתו של היתר בניה לצורך הבנייה במסגרת עסקת הקומבינציה.

על בעליה של הקרקע לוודא כי לא נוצר קשר ישיר בין רוכשי הדירות מהקבלן לבינו, וכי הערות האזהרה הנרשמות לטובת רוכשי דירות הקבלן יימחקו בנסיבות בהן תמחק הערת האזהרה של הקבלן, ושרוכשיו יוכלו להיפרע במקרה זה באמצעות הערבות הבנקאית ע"פ חוק המכר דירות שהקבלן יספק להם.  לשם מחיקת הערת האזהרה, יש ליטול מראש ייפוי כוח בלתי חוזרים מתאימים.
 
רצוי שבעל הקרקע יגביל את הקבלן בקצב מכירת הדירות שלו ע"פ קצב ההתקדמות בבניה, זולת אם קיים לפרויקט חשבון ליווי בנקאי סגור על פיו כספי הרוכשים מופקדים לשם בלבד, וזאת על מנת להבטיח כי הקבלן יעמוד בחובתו לסיים את הבנייה בהצלחה במסגרת בניית יחידות הבעלים ע"פ עסקת הקומבינציה.

נהוג לבקש מהקבלן להמציא ערבות בנקאית אשר פוחתת הדרגתית עם ההתקדמות בבנייה על מנת להבטיח שאכן יוכל לסיים את הבניה במסגרת עסקת הקומבינציה. כן נהוג לחייב את הקבלן בהמצאת פוליסת ביטוח לצורך ביצוע הפרויקט.

לעסקת הקומבינציה יתרונות רבים בפן המיסוי. המוכר חלק מהקרקע חייב מס שבח על חלק יחסי זה בלבד.

היזם חייב במס רכישה בשיעור 5 אחוזים משווי הקרקע. כאשר היזם רוכש את הקרקע ממוכר פרטי, היזם הוא שחב בתשלום המע"מ בגין עסקת הקומבינציה, מכוח תקנה 6 (ב), אך רשאי לנכות זאת כמס תשומות. המוכר משלם היטל השבחה במועד מימוש הזכויות, קרי במועד מכירת הקרקע או קבלת היתר בנייה לביצוע הבנייה, במסגרת עסקת הקומבינציה.

עורך דין עסקאות קומבינציה

עסקאות קומבינציה
עורך דין עסקת קומבינציה עודד פרץ ממליץ על ביצוע עסקאות קומבינציה כאמצעי לחיסכון בעלויות ובמיסוי מקרקעין. כאמור, משרד עורכי דין עודד פרץ ושות' מתמחה בדיני מקרקעין, בעסקאות מקרקעין, ובמכר דירות.
 
אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מחייב מטעם עורך דין עסקת קומבינציה עודד פרץ.

כל הזכויות שמורות לעו"ד קומבינציה עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה