משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

עורך דין פגיעה בפרטיות - פסקי דין פגיעה בפרטיות:

עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ עוסק בקביעות בתביעות בגין פגיעה בפרטיות וכן מגיש קובלנות פליליות בגין פגיעה בפרטיות. פגיעה זדונית בפרטיות הינה עבירה שבצידה 5 שנות מאסר!

פסק דין 6843/01 יפתח בן דוד נגד נציב שירות המדינה

בפסק הדין שנדון בפני השופטת דורית ביניש בבית המשפט העליון תיק מס' 6843/01 יפתח בן דוד נגד נציב שירות המדינה הואשם עובד מס הכנסה בשימוש במידע לצרכים אישיים תוך פגיעה בפרטיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות.

העובד הואשם כי שלף ועשה שימוש אישי ושלא לצורך עבודתו תוך פגיעה בפרטיות.

נפסק כי העובד עבר על חוק הגנת הפרטיות, על חובת הסודיות.
    
 
פסק דין בג"ץ 6650/04
 
נסיבות המקרה היו כאלו לפיהן במהלך הליך משפטי בגירושין ביקש הבעל להציג כראייה תמונות בהן אישתו מצולמת מקיימת יחסי מין עם אחר בתוך מרתף ביתה.

נפסק כי התמונות אינן קבילות כראייה שכן הושגו תוך פגיעה בפרטיות ובניגוד לחוק הגנת הפרטיות, באשר הבעל נכנס עם שני צלמים לתוך פרטיותה של אישתו בניגוד לדין, ללא ידיעתה או הסכמתה של האישה, ותוך פגיעה בפרטיות.

סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות אפשר שייפסל ע"י בית המשפט מלשמש כראייה. נפסק כי המדובר היה ברשות היחיד. השופט ברק פסק כי הן הצילום והן הבילוש וההתחקות אחר האישה פוסלים את הראייה.עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ מסכים.
 

בפסק דין רע"א 6902/06 מנשה דרור צדיק נגד עיתון הארץ
 
אדם חרדי תבע את העיתון בגין פרסום תמונתו לצד אישה בתנוחה פרובוקטיבית.

בית משפט השלום קבע כי מדובר בפגיעה בפרטיות ע"פ סעיף 2 (4) לחוק הגנת הפרטיות שכן הצילום משפיל ומבזה את התובע בקהילה החרדית. השלום פסק פיצוי ע"ס 20,000 ₪ בגין הפגיעה בפרטיות. המחוזי הפך את ההחלטה וקבע כי הפרסום היה מוגן ע"פ סעיף 18 (3) לחוק הגנת הפרטיות.

העליון החזיר על כנה את החלטת בית משפט השלום וקבע כי יש כאן פגיעה בפרטיות ופסק פיצוי ע"ס 30,000 ₪ בליווי הוצאות משפט ע"ס 10,000 ₪. העליון בפרט סמך החלטתו על ההבטחה שניתנה לנפגע לפיה הצילום לא יפורסם. ברוח פסק הדין ע"א 439/88 רשת מאגרי המידע נגד ונטורה הוחלט כי הצילום מהווה "עניין פרטי" בניגוד לחוק הגנת הפרטיות.

עורך דין פגיעה בפרטיות - פסקי דין

עורך דין פגיעה בפרטיות
פסק הדין ת.א. 1222/09 אריה ורדי נגד גוטסמן
 
נפסק כי פרסום של תמונת ביתו של אדם, אפילו בהדמייה ממוחשבת, עולה כדי פגיעה בפרטיות, ואפילו שלהדמייה לא לוו כל פרטים מזהים של בעליו של הבית. בית המשפט העניק סעד של צו מניעה קבוע האוסר על הפרסום. הפסיקה העוסקת בדיני הפגיעה בפרטיות ע"פ חוק הגנת הפרטיות הכירה בביתו של אדם כעומד במרכז זכותו לפרטיות. נפסק כי ההדמייה הממוחשבת דומה מאוד למציאות ולכן אין נפקא מינה אם עסקינן בהדמייה או בצילום.  
 
פגיעה בפרטיות יפתח בן דוד נגד נציב שירות המדינה
 
בפסק הדין שנדון בפני השופטת דורית ביניש בבית המשפט העליון תיק מס' 6843/01 יפתח בן דוד נגד נציב שירות המדינה הואשם עובד מס הכנסה בשימוש במידע לצרכים אישיים תוך פגיעה בפרטיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. העובד הואשם כי שלף ועשה שימוש אישי ושלא לצורך עבודתו תוך פגיעה בפרטיות. נפסק כי העובד עבר על חוק הגנת הפרטיות, על חובת הסודיות.
 
בפסק הדין בג"ץ 6650/04 נסיבות המקרה היו כאלו לפיהן במהלך הליך משפטי בגירושין ביקש הבעל להציג כראייה תמונות בהן אישתו מצולמת מקיימת יחסי מין עם אחר בתוך מרתף ביתה. נפסק כי התמונות אינן קבילות כראייה שכן הושגו תוך פגיעה בפרטיות ובניגוד לחוק הגנת הפרטיות, באשר הבעל נכנס עם שני צלמים לתוך פרטיותה של אישתו בניגוד לדין, ללא ידיעתה או הסכמתה של האישה, ותוך פגיעה בפרטיות.
 
סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות אפשר שייפסל ע"י בית המשפט מלשמש כראייה. נפסק כי המדובר היה ברשות היחיד. השופט ברק פסק כי הן הצילום והן הבילוש וההתחקות אחר האישה פוסלים את הראייה.
 
עורך דין פגיעה בפרטיות - מנשה דרור צדיק נגד עיתון הארץ
 
בפסק דין נוסף מאת בית המשפט העליון רע"א 6902/06 מנשה דרור צדיק נגד עיתון הארץ אדם חרדי תבע את העיתון בגין פרסום תמונתו לצד אישה בתנוחה פרובוקטיבית.

בית משפט השלום קבע כי מדובר בפגיעה בפרטיות ע"פ סעיף 2 (4) לחוק הגנת הפרטיות שכן הצילום משפיל ומבזה את התובע בקהילה החרדית. השלום פסק פיצוי ע"ס 20,000 ₪ בגין הפגיעה בפרטיות. המחוזי הפך את ההחלטה וקבע כי הפרסום היה מוגן ע"פ סעיף 18 (3) לחוק הגנת הפרטיות. העליון החזיר על כנה את החלטת בית משפט השלום וקבע כי יש כאן פגיעה בפרטיות ופסק פיצוי ע"ס 30,000 ₪ בליווי הוצאות משפט ע"ס 10,000 ₪. העליון בפרט סמך החלטתו על ההבטחה שניתנה לנפגע לפיה הצילום לא יפורסם. ברוח פסק הדין ע"א 439/88 רשת מאגרי המידע נגד ונטורה הוחלט כי הצילום מהווה "עניין פרטי" בניגוד לחוק הגנת הפרטיות.

פגיעה בפרטיות - אריה ורדי נגד גוטסמן
 
בפסק הדין ת.א. 1222/09 אריה ורדי נגד גוטסמן נפסק כי פרסום של תמונת ביתו של אדם, אפילו בהדמייה ממוחשבת, עולה כדי פגיעה בפרטיות, ואפילו שלהדמייה לא לוו כל פרטים מזהים של בעליו של הבית. בית המשפט העניק סעד של צו מניעה קבוע האוסר על הפרסום. הפסיקה העוסקת בדיני הפגיעה בפרטיות ע"פ חוק הגנת הפרטיות הכירה בביתו של אדם כעומד במרכז זכותו לפרטיות. נפסק כי ההדמייה הממוחשבת דומה מאוד למציאות ולכן אין נפקא מינה אם עסקינן בהדמייה או בצילום.

עורך דין פגיעה בפרטיותפגיעה בפרטיות - פסק דין ע"א 439/88 רשם מאגרי המידע נגד ונטורה
 
בפסק הדין רשם מאגרי המידע נגד ונטורה ע"א 439/88 בית המשפט העליון אישר את סירובו של רשם מאגרי המידע לרשום מאגר שיחשוף את כל פרטיהם של בעלי צ'קים שחזרו. נפסק כי ישנה כאן פגיעה בלתי מידתית בזכות לפרטיות. העליון הגדיר באופן רחב ביותר מהם עניינים פרטיים ע"פ חוק הגנת הפרטיות. בית המשפט ציטט בהחלטתו פסק דין מארה"ב לפיו נאסר על בעל חנות להציג תמונתו של אדם אשר הצ'קים שלו חזרו. העליון פסק כי חוק הגנת הפרטיות קובע כי יש לפרש הסכמה לפגיעה בפרטיות באופן מצומצם, ורק לצורך המטרה אשר לשמה ההסכמה ניתנה ביחס לפגיעה בפרטיות. נפסק כי במאגר של הצ'קים החוזרים ישנו עניין ציבורי כלשהו, אך הוא בלתי מידתי, שכן צ'ק יכול לחזור מסיבות רבות, וגם בטעות, ולא ייתכן כי כל פרטיו של אדם ייחשפו, והוא יכנס לרשימה השחורה רק בגלל שצ'ק אחד שלו חזר בטעות או בגלל תקלה טכנית כלשהי של הבנק. כלומר, אין כאן את האיזון הדרוש ע"פ חוק הגנת הפרטיות ולכן בית המשפט העליון הצדיק וגיבה את סירובו של הרשם לרשום את מאגר המידע הזה. עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ מסכים.

הזכות לפרטיות והעדר פגיעה בפרטיות הינה זכות יחסית ולא מוחלטת ויש לאזנה עם זכויות אחרות. רע"א 1917/92 סקולר נגד ג'רבי. בג"צ 3815/90 גילת נגד שר המשטרה.
 
בפסק הדין נויזץ נגד חוגלה קימברלי בע"מ חויבה חוגלה לשלם 5,000 ₪ פיצוי בגין שימוש ללא רשות למשך מספר שניות בתמונה.
 
פסק דין פגיעה בפרטיות אלגריסי נגד ערטול
 
בפסק הדין ת.א. 39332/09/10 אלגריסי נגד ערטול – שלום חיפה- נאסר על דייר להתקין מצלמה בשטח הרכוש המשותף בבניין שכן זהו אינו שימוש סביר ברכוש המשותף. הדייר רשאי להתקין את המצלמה ברכושו הפרטי ורק בכדי לעקוב אחר מכוניתו. אם דייר אחר יקלע ייקלט במקרה במצלמה, הרי שאין כאן פגיעה בפרטיות שכן זה נעשה באופן אקראי, ואין כאן "בילוש או התחקות" כמשמעות המושגים בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

פסק דין פגיעה בפרטיות אמיליה פרידמן נגד אלימלך רם
 
גם בפסק הדין אמיליה פרידמן נגד אלימלך רם נפסק כי אסור להתקין מצלמה ברכוש המשותף וכי הדבר מהווה פגיעה בפרטיות ושימוש בלתי סביר המנוגד לדיני הבתים המשותפים. ראה לשונית "סכסוכי שכנים" באתר זה.

פסק דין פגיעה בפרטיות - טלי איסקוב
 
בפסק הדין טלי איסקוב מאת בית הדין הארצי לעבודה נפסק כי המעסיק לא רשאי לעיין במייל פרטי המשמש את העובד גם בעבודתו. תכתובת מייל שהושגה באופן אסור אינה קבילה כראייה ולא תשמש כראייה כנגד העובד, אלא בהסכמתו. מגירתו האישית של עובד נחשבת כ"רשות היחיד" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, ולמעסיק אסור לחטט שם, אפילו שזה קניינו.
 
בפסק דין מאת בית המשפט העליון עש"ם 6843/01 יפתח בן דוד הורשע עובד מס הכנסה שעשה שימוש במידע לצרכים אישיים תוך עבירה על חוק הגנת הפרטיות, בפסק הדין ארז אלברט מחוזי ב"ש ע"פ 5309/08 ראש עיריית קרית גת פגע בפרטיותו של יריבו הפוליטי בכך שהורה למנהל לשכת התעסוקה לחשוף כי יריבו דרש דמי אבטלה בעבר.
 
פסק דין פגיעה בפרטיות - קוזובר אנה נגד חדשות 10
 
בפס"ד ע"א 3645/07 קוזובר אנה נגד חדשות 10 מחוזי ת"א נפסק פיצוי ע"ס 60 אלף ₪ בגין פרסום תמונתה של אישה שמנה במסגרת תשדיר משפיל אודות השמנה.
 
בפסק הדין מחוזי ב"ש עת"מ 223/02 קריספל פנחס נגד עריית קרית גת נדחתה בקשה ע"פ חוק חופש המידע לחייב את העירייה לחשוף את הסכומים אשר היא שילמה ליועץ המשפטי שלה. לעומת זאת, על העירייה לחשוף את ההסכמים שלה עם יועצה המשפטי, אך ללא ציון הסכומים ששולמו לו.

בפסק הדין עת"מ 295/02 מחוזי ב"ש שמואל כהן נגד עריית אשדוד חויבה העירייה לחשוף מידע לגבי שעות העבודה של אנשי ציבור, אך לא את שכרם. עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ מסכים. הזכות לפרטיות הפכה בשנת 1992 לזכות חוקתית על חוקית ולכן קיים הכרח לצמצם את הפגיעה בפרטיות ככל שרק ניתן על מנת להגשים את המטרה. בפס"ד מחוזי ת"א ה"פ 880/01 עמותת רופאים לזכויות אדם נגד שב"ס נפסק כי העמותה זכאית למידע ע"פ חוק הגנת הפרטיות ביחס למידע רפואי של העצורים.

בפס"ד שוורץ נגד קייזר ת.א. 6462-08-08 במ"ש מחוזי מרכז נפסק כי ע"פ חוק הגנת הפרטיות אין צורך להוכיח כי התובע הושפל בפועל, ומספיק להוכיח כי עלול היה להיות מושפל. הנתבע חויב בפיצוי ע"ס 50 אלף ₪.

בפס"ד ע"א 3185/02 פלונית נגד מרכז רפואי ענת מחוזי ת"א הצליחה התובעת להוכיח כי תמונת שדיה פורסמה לאחר שעברה ניתוח קוסמטי להגדלת חזה. לתובעת נפסק שכר ראוי ע"פ דיני עשיית העושר ונפסק פיצוי ע"ס 30 אלף ₪. עו"ד פגיעה בפרטיות עודד פרץ סבור שמדובר בפיצוי נמוך מדי.

בתיק מחוזי ירושלים ע"ש 5041/05 עמר שלמה נגד הועדה לרישוי חוקרים פרטיים הוחלט לא לחדש רישיונו של חוקר פרטי בגין כך שביצע עוולה ע"פ חוק הפגיעה בפרטיות.

בפסק הדין בר"ע 1376/02 מחוזי ת"א יפת שלמה נגד ידיעות אחרונות נדחתה תביעתו של אסיר שצולם בכלא כאשר מסביבו אסירים ולרבות אריה דרעי. נפסק כי בית הכלא הינו רשות הרבים ולא רשות יחיד- בש"א 7499/04 יגאל עמיר נגד ערוץ 10. זכות האסיר לפרטיות הינה מצומצמת- ב"ש 5075/01 פיכמן נגד מדינת ישראל.
 
בפס"ד מחוזי י-ם א. 7236/05 לוין נגד אבני רביד נפסק כי צילום חזית בית אינה מהווה פגיעה בפרטיות, אך יש כאן משום עשיית עושר שלא במשפט ולכן התובע קיבל את הריווח שעשה הנתבע.

פסק דין פגיעה בפרטיות - ת"א שריצר בר נגד סמיירה
 
בפסק הדין ע"א 1055/09 מחוזי ת"א שריצר בר נגד סמיירה דובר בצילום תמונה בחתונתו של ננסי ברנדס. נפסק כי המדובר ברשות רבים וכי התובעת הייתה צריכה לדעת כי ננסי הינו סלבריטי וכי יהיו שם צלמים. צילומה נעשה באופן אקראי ואגבי, וברקע בלבד. הפגיעה בפרטיות הייתה כזו מזערית של מה בכך. תביעתה נדחתה והיא חויבה בהוצאות. חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 לא מכיר בעילות כה פעוטות, והפגיעה בפרטיות חייבת להיות רצינית דיה.
 
בפס"ד עליון על"ע 249/06 נפסק כי מכתבי דרישה שהוציא עו"ד לשכניו ומשפחתו של חייב בהוצאה לפועל מהווים פגיעה בפרטיות בנסיבות דנן ומטרתם לא הייתה המצאה גרידא אלא לבייש את החייב ולהפעיל עליו לחץ. יש במעשה משום עבירה אתית ולא רק עבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
 
פסק דין פגיעה בפרטיות - חוה קורן ישראלי נגד שי כהן
 
בפס"ד ת.א. 534-08 חוה קורן ישראלי נגד שי כהן במ"ש מחוזי חיפה נפסק כי היות והתובעת עושה שימוש מסחרי בקולה, אין לה עילה ע"פ חוק הגנת הפרטיות, שכן עילתה הינה כלכלית גרידא ועליה למצוא מענה בחוק עוולות מסחריות ולא בחוק הגנת הפרטיות. ראה גם ע"א 8483/02 אלוניאל נגד מקדונלד. אמדורסקי נגד שוחט.
 
בתיק ת.א. 1064/07 עזרא נגד פוזיילוב שלום דימונה נפסק פיצוי ע"ס 20,000 ₪ בגין תמונה חושפנית במקומון. בנוסף ניתן צו ע"פ חוק הגנת הפרטיות האוסר על פרסומה של התמונה. בפס"ד ת.א. 1811/06 זאב מרשה- שלום עפולה- נפסק פיצוי של 40 אלף ₪ בגין פרסום תמונות של משפחה אתיופית כנזקקת לסיוע.
 
בתיק ת.א. 1408/99 מרדכי לוי נאמר כי פרסום תמונה של אדם במצב שכיבה עלולה להשפילו ולהוות עבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
 
בתיק רמ"ש 53671/08/10 מחוזי ב"ש סרט מיני הוצא מתיק הראיות שכן יש כאן עבירה על סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות לפיו ראייה שהושגה על דרך של פגיעה בפרטיות איננה קבילה בבית המשפט.
 
פסק דין פגיעה בפרטיות - התנועה לאיכות השלטון נגד הממונה
 
בג"ץ 5133/06 התנועה לאיכות השלטון נגד הממונה על השכר- הממונה על השכר יכלול בדו"ח לכנסת את רשימת מקבלי השכר בשירות הציבורי, רק לאחר קבלת תגובתם ותגובת המעסיקים. האיזון הנ"ל מחויב לאור חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
 
עורך דין פגיעה בפרטיות - התנועה לחופש המידע נגד רשות החברות הממשלתיות
 
בפסק הדין בעליון עע"ם 9341/05 התנועה לחופש המידע נגד רשות החברות הממשלתיות נפסק כי ימסרו פרטיהם של אילו שנפסלו למשרות ציבוריות כדירקטורים בחברות ממשלתיות, שכן האינטרס הציבורי גובר על הזכות לפרטיות וזהו איזון סביר ע"פ חוק הגנת הפרטיות. המדובר במועמדות ציבורית ולכן ניתן לראות במועמדים כמי שויתרו על פרטיותם.
 
בפסק דין בש"א 6803/09 בבית המשפט העליון פלונית נגד אמנון לוי התכנית ביקשה לשדר טקס חליצה. נתקבלה בקשת האישה לטשטש את דמותה בשל פגיעה בפרטיות. עורך דין פגיעה בפרטיות מסכים על ההחלטה הזו.
 
בתיק רע"א 5395/09 עליון נתקבלה בקשה לצו מניעה האוסר פרסום ספר ובו פרטים אינטימיים על מערכת יחסים.
 
עורך דין פגיעה בפרטיות - ידיעות נגד מירב לוין
 
בתיק עליון רע"א 8019/06 ידיעות נגד מירב לוין נפסק כי הליכי הגילוי המוקדם מחייבים גילוי רפואי רלבנטי וסביר. התובע לא ישמע בטענה של פגיעה בפרטיות- סקולר נגד ג'רבי.

עורך דין פגיעה בפרטיות - עליון ח'טיב עפאף נגד H&O
 
רע"א 7196/09 פסק דין עליון ח'טיב עפאף נגד H&O  נדחתה תביעתה של אישה ערביה שהסכימה בסופו של דבר לפתוח את תיקה לבידוק בטחוני בחנות בכרמיאל. אין כאן עבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ מסכים עם קביעה זו, ובפרט לאור הכורח הביטחוני במדינת ישראל.

עע"מ 398/07 התנועה לחופש המידע, רביב דרוקר נגד מדינת ישראל
 
רשות המיסים תפרסם את שמותיהם של נישומים שעימם נערכו הסדרי כופר. אין עסקינן בפגיעה בפרטיות שהינה בלתי מידתית ומוצדקת.

בתיק א. 12603/05 שירז רחל פאר נפסק פיצוי ע"ס 20,000 ₪ בגין פרסום תמונה לצד כתבה אודות הומואים ולסביות. בתיק א 6023/07 שגב ישראל אפריאט נגד ידיעות, עיתון ידיעות, בעליו והעורך, חויבו לפצות חייל בסך 50 אלף ₪ בגין פרסום תמונתו מניף את דגל הקהילה ההומו-לסבית. ניתן צו האוסר את פרסומה של התמונה. בפסק הדין אברהם משולם נגד מימד צילום א. 1068/06 במ"ש שלום קרית גת- צלם חתונות חויב בפיצוי של 12 אלף ₪ על כך שהשתמש בתמונות החתונה ללא כל רשות.
 
טלי פחימה לא הצליחה בתביעתה לאסור על שירות בתי הסוהר לפרסם אודותיה פרסום מתוך הכלא- תיק 8827/05. עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ מסכים עפ פסיקה זו.

פסק הדין א 1591/07 אירינה יעקובסון נגד גלעד אביגד
 
בית משפט השלום בפתח תקוה, נדחתה תביעתה של מדריכת ספינינג על כך שפורסמה תמונתה החושפנית במסגרת מודעת הפרסום של מכון הכושר. התובעת הסכימה לפרסום ולא דרשה כל תשלום מלכתחילה. הסכמתה משמעותה כי אין כאן עבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ מסכים עם ההחלטה.
 
בפסק הדין א 1511/07 אברג'יל שירן בבית המשפט השלום באילת, ריקושט חויבה לפצות חייל בחמישים אלף שקלים בגלל שהשתמשה ללא רשות בתמונתו לצורך פרסום.
 
בפסק הדין ועד מחוזי של לשכת עורכי הדין נגד עו"ד אודליה אלטמן נאמר כי בנסיבות היתה חובה על שולחת הפקס לוודא מראש כי הנמען יעמוד ליד הפקסימיליה כך שיקבל את הפקס באופן אישי, ומשלא נעשה כן עולה הדבר כדי פגיעה בפרטיות ע"פ חוק הגנת הפרטיות. עורך דין עודד פרץ מסכים.
 
לסיכום, עו"ד חוק הגנת הפרטיות עודד פרץ מדגיש כי קשה מאוד להגדיר את הזכות לפרטיות. זכות חוקתית זו הינה זכות שמתפתחת כל העת בהתאם לפסיקת בתי המשפט בישראל. לעיתים הפגיעה בפרטיות לובשת צורה של פגיעה באנונימיות. לעיתים צורה של גילוי מידע שאסור היה לגלותו.

הבה ניטול דוגמא לצורך ההמחשה:

רופא מפרסם כי מטופלו חולה בסרטן. המטופל מצידו מכחיש כי הינו חולה בסרטן, ומגיש תביעה כנגד הרופא בגין פגיעה בפרטיות. הרופא טוען בכתב הגנתו כי היות והמטופל מכחיש שיש לו סרטן, הרי שבכלל אין לו עילת תביעה. האם הרופא צודק? לא!

בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות אינם עוסקים בענייני אמת ושקר, אלא שעצם שבירת האנונימיות מהווה עוולה.

הנקודה לעיל הינה הגיונית, שכן אם הרופא חשף שלמטופל יש סרטן, הרי שהרופא לא רק שהעמיד את המטופל באור הזרקורים באופן שפוגע בפרטיות, אלא שהוסיף חטא על פשע ופירסם מידע רפואי שהינו לא רק מוצנע, אלא גם שגוי!! הנה כי הראינו כי לעילת פגיעה בפרטיות אין בהכרח קשר הדוק לשאלת אמת או שקר.
 
כל הזכויות שמורות לעורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ ושות'.
 
 בפסק הדין מרדכי שוורץ נגד עיריית גבעתיים ואבישי בן נחום פסק כבוד השופט ירון גת פיצוי בסך כולל של 46,000 שקלים בערך, בגין כך שהעירייה יידעה אזרח אודות תלונה שהגיש אזרח אחר כנגדו בגין כריתת עץ. בית המשפט נזף וביקר את התנהלותה של עיריית גבעתיים ואת התנהלותו של אבישי בן נחום, ובפרט כאשר העברת המידע האסור נעשה לאזרח בשם יהושע שוקי רודיטי אשר מקורב הן לאבישי בן נחום והן לעיריית גבעתיים בשל כך שהוא מעניק לה שירותים, ואשר רעייתו, גילה רודיטי גם היא עובדת עיריית גבעתיים.
 
יודגש כי למפרסם מידע הפוגע בפרטיות עשויות להיות הגנות שונות הנקובות בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, אך הנטל המשפטי להוכיח הגנות אילו רובץ על כתפיו של הנתבע.

אין באמור משום ייעוץ מחייב מטעם עורך דין פגיעה בפרטיות עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה