משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

עורך דין הפליה עודד פרץ: חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000. משרד עורך דין הפליה עודד פרץ עוסק בקביעות בתביעות נזיקיות בגין הפליה בכניסה למועדונים ולמוקומות ציבוריים. עורך דין עודד פרץ ייצג הן עסקים אשר נתבע בגין הפליה, והן מבלים אשר ביקשו לתבוע בגין כך שהופלו.
 
משרד עורכי דין עודד פרץ פועל במסגרת שליחות ומחויבות עמוקה לעיקרון השיוויון בקבלת כל האנשים למועדונים ולמקומות ציבור, ונאבק כנגד אפליה בכניסה למועדונים.

עורך דין עודד פרץ בקיא בדין, בפסיקה הרלבנטית והעדכנית ע"פ חוק איסור הפליה. המשרד מכיר היטב את ההגנות ע"פ חוק איסור הפליה, את הסייגים הרלבנטיים, ויודע לומר מתי העילה הינה כזו גבולית ו/או חסרת סיכוי, על מנת לחסוך בטרחה ובהוצאות מיותרות. משרד עורך דין הפליה עודד פרץ מטפל בתביעות הפליה על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.

המשרד סבור שחוק איסור הפליה הינו חוק מבורך אשר מקדם את השוויון בישראל, ומחזק את הזכויות החוקתיות לכבוד ולשוויון. המשרד מדגיש כי חוק איסור הפליה חל גם על עסקים ומועדונים פרטיים, כגון דיסקוטקים, מועדוני לילה, דאנסברים וכיו"ב.

עורך דין הפליה עודד פרץ מדגיש כי חוק איסור הפליה פוגע, במידת מה, בזכות החוקתית לחופש העיסוק, ואולם מציין כי חוק איסור ההפליה עושה כן באופן סביר, מידתי, המאזן כהלכה בין זכותו של בעל העסק לחופש עיסוק, לנהל את עסקו ע"פ שיקול דעתו, ולבין האינטרס הציבורי והערכי לפיו בעלי עסקים לא יפלו כאוות נפשם וללא כל קיפוח.

עורך דין עודד פרץ מדגיש כי מה שאסור אינו הפליה פר סה, אלא הפליה אסורה. יש והפליה שרירותית, סתמית, רנדומלית, לא תחשב כהפליה אסורה ע"פ חוק איסור הפליה. עוד יצוין כי אין בחוק איסור הפליה מלמנוע מעסק לסרב להרשות כניסה לגורמים אשר נהגו באלימות או תוך הפרת הכללים הנהוגים במקום. חוק איסור הפליה הינו חוק חדש יחסית. חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין הפליה עודד פרץ.

חוק איסור הפליה מעניק הגדרה רחבה ביותר למונח "מקום ציבורי". סעיף 3 לחוק איסור הפליה אוסר הפליה בהספקת מוצר צבורי או שירות ציבורי, או במתן כניסה למקום ציבורי, וזאת מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, הורות. הפסיקה העוסקת בחוק איסור הפליה קבעה כי רשימה זו אינה רשימה סגורה או ממצה.

סעיף 3 לחוק איסור הפליה קובע שאין זה משנה אם העיסוק של הגורם המפלה נעשה למטרת רווח או שלא למטרת רווח ואם נגבה או לא נגבה תשלום תמורת הספקת המוצר או השירות הציבורי.

חוק איסור הפליה קןבע אחריות משפטית גם לבעלים, מחזיק או מנהל של עסק, וכן האחראי בפועל על הספקת המוצר או השירות הציבורי. חוק איסור הפליה קובע כי רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין.  סעיף 5 לחוק איסור הפליה קובע כי הפליה הינה עוולה אזרחית ונזיקית המקימה זכות לפיצוי. חוק איסור הפליה קובע כי גם פקודת הנזיקין תחול במקרה זה.

 

עורך דין הפליה

עורך דין הפליה
סעיף 5 לחוק איסור הפליה קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי חוק איסור הפליה פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח, בלא הוכחת נזק. לדעת עורך דין הפליה עודד פרץ זהו הסעיף החשוב ביותר בחוק איסור ההפליה, שכן הצורך להוכיח נזק ממוני ובר תמחור היה מייתר את חוק ההפליה כמעט לגמרי. ייתור הצורך להוכיח נזק מסייע מאוד לתובעים ע"פ חוק איסור הפליה.

סעיף 6 לחוק איסור הפליה קובע חזקות מסוימות אשר בהתקיימן הנטל עובר אל הנתבע להוכיח כי לא הפלה באופן אסור ובלתי חוקי. גם סעיף זה הינו חשוב ביותר ומסייע לתובעים ולנפגעי הפליה לזכות בתביעתם, ומגדיל את סיכויי הצלחתה של תביעה ע"פ חוק איסור הפליה.

כך למשל, סעיף 6 לחוק איסור הפליה קובע כי כאשר הנתבע התנה ו/או סירב לספק מוצר או שירות ציבורי, מנע כניסה למקום ציבורי או מתן שירות במקום ציבורי, לנמנים עם קבוצה המאופינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בסעיף 3 לחוק איסור הפליה, אזי חזקה שהפר את חוק איסור הפליה. 

דוגמאות קלסיות בהן מטפל עורך דין הפליה:

קבוצת אתיופים מגיעה למועדון לילה ומבקשת להיכנס. השומרים בכניסה טוענים שזו "מסיבה סגורה". ואולם, אנשים שאינם שחורים נכנסים באופן חופשי, מבלי שכלל נבדקים פרטיהם. סעיף 8 לחוק איסור הפליה קובע אחריות גם לנושאי משרה בתאגיד כך שגם עובדים בכירים במועדון יראו אחראים להפליה, אלא אם כן פעלו על מנת למנוע את ההפליה.
דוגמא נוספת להפליה אסורה הינה בדיקת תעודות זהות והפליה על בסיס מקום מגורים.

פסקי דין בנושא אפליה במועדונים מטעם עורך דין אפליה במועדונים עודד פרץ:

בתאריך 29 ביוני 2011 ניתן פסק הדין בבית משפט השלום בחיפה מאת כבוד השופט שמעון שר בתיק ת.א. 26484-05-10 רביב רוט נגד אנס דיב. פסק דין זה עסק באפליה בכניסה למועדון, ובמקרה זה למסעדה. מדובר היה במסעדה בבעלות ערבית בשם "אזאד" אשר סירבה לאפשר לחייל לובש מדים כניסה אליה.

בית המשפט החיל את חוק איסור הפלייה במוצרים התשס"א-2000 וקבע כי רשימת האיסורים הנקובה החוק איסור האפליה אינה רשימה סגורה, תוך שמסתמך על דעתו של כבוד השופט שפירא בע"א (חיפה) קיבוץ רמות מנשה נגד מזרחי.

משרד עורכי דין אפליה במועדונים עודד פרץ ושות' עוסק בתביעות בגין אפליה ואי מתן כניסה למועדונים ולמקומות ציבוריים.

משרד עורכי דין מייצג בתביעות אפליה בכניסה למועדונים יוצאי אתיופיה, בני מיעוטים, וכיו"ב.

אין באמור משום יעוץ משפטי מחייב מטעם עורך דין הפליה עודד פרץ.

משרד עורכי דין אפליה עודד פרץ מדגיש כי לא ניתן להגיש תביעה בגין כל סיבה בעטייה מסורבת כניסה למועדון, אלא שהסירוב חייב להיות על בסיס אפלייתי.

עו"ד אפליה עודד פרץ מדגיש כי לעיתים לא תעמוד הגנה למועדון המקיים מה שמכונה "מסיבה פרטית" אם יוכח כי המסיבה הלכה למעשה אינה פרטית אלא מסווה מכוער לאפלייה.

בטרם תחליט האם להגיש תביעה משפטית מכח החוק למניעת אפליה עליך להיות בטוח כי הופלית על בסיס אחת העילות הקבועות בחוק.

משרד עורך דין אפליה במועדונים עודד פרץ מייצג דרך קבע תובעים שהינם אתיופים, רוסים, ערבים בתביעות אפליה בכניסה למועדונים.

כל הזכויות שמורות לעורך דין הפליה במועדונים עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה