משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

משרד עורך דין דיני עבודה עודד פרץ עוסק דרך קבע בדיני עבודה ופיטורין, ומייצג עובדים בתביעות כנגד מעסיקים בגין פיטורין שלא כדין, הפרשי שכר, תנאים סוציאליים וכולי..
עורך דין דיני עבודה עודד פרץ ומשרדו:
  • מייצג עובדים ומעבידים בכל ערכאות בתי הדין לעבודה בישראל.
  • מעניק ייעוץ משפטי ראשוני לעובדים שפוטרו, ומעריך את סיכויי תביעתם.
  • לא מהסס לסרב לייצג עובדים או מפוטרים אשר באמתחתם עילות תביעה קלושות או גבוליות.
  • מנצל את מעמדו הייחודי על מנת להגיע לפשרות מחוץ לכותלי בתי המשפט.
משרד עורך דין דיני עבודה עודד פרץ מתמחה בנושאי פיצוי פיטורין, פיטורין שלא כדין, פיטורין בהעדר שימוע, קביעת יחסי עובד - מעביד, דמי הבראה וחופשה, שעות נוספות, אפליה, מנוחה שבועית, הוצאות נסיעה ועבודה בשבתות.

לבתי הדין לעבודה הסמכות הבלעדית לדון בתביעות בדיני עבודה, ולא ניתן להגיש את התביעה בביתי המשפט הרגילים. דיני העבודה מחייבים את המעסיק לשלם שכר בגין תקופות התמחות וחפיפה למיניהם.

פיצויי פיטורין מגיעים לאחר שנת עבודה אחת ובגין כל שנת עבודה ו/או חלקה היחסי. הזכות הינה קוגנטית והחוק לא מכיר בוויתור עליה. ישנה חזקה לפיה פיטורין בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה, נעשו על מנת להימנע מתשלום פיצוי פיטורין. ניתן לשלול פיצוי פיטורין רק במקרים דרסטיים כגון מעשה גניבה מוכח של המועסק. עורך דין דיני עבודה עודד פרץ מסכים עם הלכה זו.

יחסי עובד - מעביד:

בית הדין לא מחויב לשם שנתנו הצדדים למערכת היחסים ביניהם ויבחן את המהות האמתית של הקשר. מעסיקים מעדיפים לכנות את עובדיהם עובדים "עצמאיים" או פרילנס, על מנת להימנע מלתת את זכויות העובדים, ומשרד עורכי דין דיני עבודה עודד פרץ מכיר את התופעה היטב, לצערנו.

 

המבחן האם עובד הוא שכיר או עובד קבלן הינו מבחן משולב הלוקח את כל הפקטורים בחשבון. ככל שלמעסיק יש יותר שליטה על העובד, וככל שהעובד משתלב יותר בעסק, וחייב לבצע את העבודה בעצמו אישית, גוברת הנטייה כי מדובר בעובד שכיר ולא בעובד קבלני.

התפטרות בדין מפוטר:

למתפטר לא מגיעים פיצויי פיטורין זולת אם הסכם העבודה שלו אומר אחרת. התפטרות בדין מפוטר מתרחשת כאשר ישנה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, כגון שינוי תפקיד הפחתת שכר, העלאת שעות עבודה, הורדה בדרגה וכו'.

כנ"ל בנוגע להתפטרות בגין מצב רפואי לקוי, התפטרות בשל לידה, התפטרות בשל הגעה לגיל הפרישה, מעבר דירה עקב גירושין, התפטרות עקב גיוס למשטרה או לצבא והתפטרות בגלל מותו של המעביד. מותו של עובד גם כן מזכה אותו בפיצויי פיטורין, המועבר לשאיריו.

עורך דין דיני עבודה ופיטורין

עורך דין דיני עבודה ופיטורין
פיטורין שלא כדין:

פיטורין של עובד שחשף שחיתות - פסק דין ללה אלבין ודדון יורם נגד מקורות, עובד שביקש לארגן את העובדים, פיטורין בהעדר שימוע, פיטורין בשל נטייה מינית, דעה פוליטית, שירות מילואים וטיפולי הפריה. זכות השימוע חלה על מעסיק ציבורי ופרטי כאחד. היא חלק מחובת תום הלב. הזכות קיימת גם במקרה של פיטורי צמצום למיניהם. עורך דין דיני עבודה עודד פרץ מסכים.

בעת שימוע, לעובד זכות להביא טיעוניו ואף להיות מיוצג ע"י עו"ד. במגזר הציבורי, לעתים, יפסק סעד של החזרת העובד למקום עבודתו. הזכות לשימוע אינה מונעת פיטורין, ולמעסיק שמורה הזכות לפטר בכפוף לשימוע. בפסק הדין תיקי בכש נגד אפריקה ישראל נפסק לתובעת פיצוי שווה ערך ל- 5 חודשי עבודה.

ויתור על זכויות:

ישנן זכויות הנחשבות קוגנטיות ואשר הדין לא מכיר בויתור עליהן. ישנה הבחנה בפסיקה בין ויתור של העובד מראש, כאשר היה בנקודת מוצא חלשה, לבין ויתור בדיעבד. אומנם דיני העבודה אוסרים שכר גלובלי, אך אינם אוסרים תשלום גלובלי בגין שעות נוספות. עורך דין דיני עבודה עודד פרץ מסכים.

עובד המוגדר כזה בעל "משרת אמון" לא זכאי לתגמול שעות נוספות. משרת אמון היא כזו בה המעסיק לא יכול לפקח על שעות העבודה והמנוחה של העובד. עובד בכוננות בביתו לא זכאי לשכר אם לא ביצע עבודה בפועל. ואולם, אם אינו מצוי בביתו, זכאי לשכר אפילו היה בכוננות בה לא התרחש דבר.

המחוקק קבע ריביות גבוהות במיוחד בשל הלנת שכר, על מנת להרתיע מעסיקים מלהלין את שכרם של עובדיהם. הלנת שכר מתייחסת לשכר הבסיס ולא לתשלומים הנלווים. תקופת ההתיישנות לתביעת הלנת שכר היא קצרה במיוחד, ועומדת על חודשיים בלבד, אך בית הדין לעבודה רשאי להאריכה בחודש נוסף.

אפליה:

שרון פלוטקין לא התקבלה לתפקיד מכירות שטח בשל היותה אישה. נפסק לה פיצוי ע"ס 50,000 ש"ח בשל ההפרה של חוקי היסוד לחופש עיסוק.

אפליה על בסיס מראה מקובלת אם מדובר בעבודת דוגמנות, למשל.
למעסיק אסור לקזז סכומים משכרו של העובד, וחייב את אישורו בכתב לכך.
מעסיק חייב להודיע לעובד בכתב בדבר תנאי העסקתו.

בתי הדין נוטים לפסוק פיצויים בגין פיטורין שלא כדין ולא נוטים לפסוק סעד של אכיפה, קרי החזרת העובד למקום עבודתו. זאת מתוך ההבנה כי יחסי העבודה הינם כאלו של אמון ולא ניתן לכפות אותם בכוח. בנוסף, הפסיקה הכירה בפררוגטיבה הניהולית של מעסיק לפטר את העובד, בכפוף לזכות השימוע, ולכן לאף עובד אין זכות מוקנית שלא להיות מפוטר. עורך דין דיני עבודה עודד פרץ מסכים.

ואולם, וחרף האמור, ישנם מקרים קיצוניים בהם בתי הדין לעבודה כן הורו על החזרתו של עובד למקום עבודתו. בפסק הדין דוד ביבס נגד שופרסל המעביד היה גוף ציבורי גדול, ובית הדין לא ראה כל מניעה להשיבו לעבודתו. גם במקרים של עובדים אשר חשפו שחיתות, הפסיקה נוטה לנסות ולאפשר את החזרתו של העובד למקום עבודתו.

יצוין כי גם כאשר קיימת עילה ברורה לפיטוריו של עובד, חובה לעשות לו שימוע, גם כאשר המעסיק הינו פרטי וגם כאשר הינו ציבורי. פיטורין ללא שימוע הם פיטורין מנוגדים לדין מהבחינה הפרוצדורלית והטכנית, ובתי המשפט נוטים לפסוק פיצוי על פיטורין בהעדר שימוע. עורך דין דיני עבודה עודד פרץ מסכים.

הנחת היסוד בדרישה לשימוע היא, שבדומה לדין הפלילי, אין לחרוץ גורלו של אדם לפני שנותנים לו הזדמנות סבירה להשמיע טיעוניו. לעתים יש חובה על המעסיק לאפשר לעובד ייצוג ע"י עו"ד בהליך השימוע.

הפסיקה קבעה כי עילת פיטורין אינה מעמידה אוטומטית את האפשרות למעסיק לשלול מהעובד פיצוי פיטורין, ושלילתם של אילו תעשה רק במקרים קיצוניים. ד"מ 1718/02 שמואל שטרית. בפסק הדין ע"ע 1468, נפסק כי חרף העובדה כי העובד פוטר בצדק בשל כך שאִפשר לאחר להחתים את כרטיס העובד שלו, אין בנסיבות לשלול ממנו פיצויי פיטורין.

בתיק סע (ב"ש) 32810-07-10 בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע מרינה גמליאל נגד מרכז מסחר ואח' עסק בית הדין בזכות השימוע טרם פיטורים. פסק הדין ניתן ביום 27 בספטמבר 2011.

נפסק כי זכות השימוע בדיני עבודה הינה זכות יסוד של עובד ונגזרת מזכות הטיעון- ע"ע 1027/01 גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל. דב"ע נו/31-3 מדינת ישראל - ד"ר ארנון בונה וכן ע"ע 1163/00.

ע"ע 1465/02 בנימין משה. אין בזכות השימוע כדי לחייב את המעסיק להמשיך בהעסקת העובד. על המעביד לתת לעובד הזדמנות להיערך לשימוע, וכן לספק לעובד מידע ומסמכים בטרם השימוע. ע"ע 1070/01 גילה שנער נגד נציב שירות המדינה, וכן לאפשר זמן נאות לתגובה - ע"ע שלמה הרשיש נגד עירית אופקים. ע"ע 701/07 חברת החשמל נגד שלומי תורג'מן.

נפסק כי המעסיק הפר את חובת השימוע. עורך דין דיני עבודה עודד פרץ מסכים עם ההחלטה.

על המעסיק לנמק את החלטתו לפטר. הפיצוי שנפסק בדיני עבודה בשל העדר שימוע הינו בגין הנזק הממוני שנגרם הפסד השתכרות צפוי- ע"ע 93/07 גיורא ארבל.

בתיק ע"ע 456/06, בש"א 205/07 רבקה אלישע נפסק כי בד"כ הפיצוי לא יעלה על שכר עבודה של שנה אחת.

בתיק ע"ב (ת"א) 6527/07 שירה כהן נגד חברת מנפאואר נפסק כי גובה הפיצוי מושפע מממשך תקופת ההעסקה, גובה המשכורת, בציפיה הסבירה של העובד להמשך ההעסקה. עו"ד דיני עבודה עודד פרץ סבור שאין רשימה סגורה של שיקולים בעניין זה. ע"ע (ארצי) חברת החשמל נ' שלומי תורג'מן.

גובה הפיצוי יחושב על בסיס שכר היסוד בלבד. בג"צ 4838/03 קק"ל נגד בית הדין הארצי לעבודה.

משרד עורכי דין דיני עבודה עודד פרץ עוסק בקביעות  בדיני עבודה ופיטורין, בקשות לצווי מניעה נגד פיטורין, סכסוכי עבודה, צווים הצהרתיים אודות יחסי עובד-מעביד, וכולי.

עו"ד דיני עבודה עודד פרץ ממליץ להסתייע בעורך דין דיני עבודה מומחה.

משרד עורכי דין דיני עבודה עודד פרץ מעניק יעוץ משפטי בדבר זכויותיהם וחובותיהם של עובדים ומעבידים, מעניק יעוץ משפטי בדבר תקינותם של תלושי שכר, בדבר זכויות סוציאליות, חופשות, דמי חגים, נסיעה, הליכי פיטורין והחלטות אודות פיטורין, וכיו"ב.

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מחייב מטעם עורך דין דיני עבודה עודד פרץ.

משרד עו"ד דיני עבודה עודד פרץ מייצג דרך קבע בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. כן מייצג עורך דין עודד פרץ בבית הדין הארצי לעבודה.

משרד עורכי דין דיני עבודה עודד פרץ יושב בשכונת קרית השרון בעיר נתניה.

כל הזכויות שמורות לעו"ד דיני עבודה עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה