משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

משרד עורך דין דייר מוגן עודד פרץ עוסק בתביעות ביחס לחוק הגנת הדייר. עו"ד עודד פרץ מייצג דיירים מוגנים אשר נדרשים לפנות נכסים עליהן חל חוק הגנת הדייר. משרד עורכי דין הגנת הדייר עודד פרץ מייצג בעלים של נכסים או משכירים המבקשים לפנות דיירים מוגנים ע"פ עילות הפינוי של דיירים מוגנים הנקובות בחוק הגנת הדייר.

משרד עורכי דין עודד פרץ מעניק ייעוץ משפטי אודות זכויות פוטנציאליות של דייר מוגן, וייעוץ משפטי לגבי השאלה האם שוכרו של נכס נחשב כדייר מוגן, האם מותר לפנותו מהנכס, ובאילו תנאים. המשרד מסייע בניהול מו"מ, גישור ופשרה לגבי פתרון סכסוכים אודות דיירות מוגנת ע"פ חוק הגנת הדייר.

חוק הגנת הדייר הינו חוק די ערכאי שנועד להתמודד עם בעיית העולים בראשית ימיה של המדינה. חוק הגנת הדייר עודנו רלבנטי שכן עדיין קיימים דיירים מוגנים, ובמיוחד בשל העובדה שחוק הגנת הדייר והפסיקה בנושא קובעים את האופן בו זכות דיירות מוגנת עוברת מדייר מוגן אחד לדייר מוגן אחר.

המשמעות של היות שוכר או דייר בנכס דייר מוגן הינה משמעות הרת גורל, שכן בניגוד לשוכר בשכירות חופשית, קרי שכירות שאינה מוגנת ע"פ חוק הגנת הדייר, העילות לפינוי דייר מוגן הינן עילות מצומצמות, כאלו הנקובות בחוק הגנת הדייר, עילות פינוי דייר מוגן המהוות לרב רשימה סגורה וממצה לאפשרות פינוי דייר מוגן.

המשמעות הנוספת הינה שדייר מוגן, לא רק שכלל לא ניתן לפנותו, אלא שדייר מוגן גם נהנה מתשלום דמי שכירות מופחתים משמעותית מאשר אילו לא היה מוכר כדייר מוגן אלא כשוכר רגיל. לא אחת מייצג משרד עורך דין עודד פרץ בתביעות בבית משפט בהן משכיר או בעלים מבקש לפנות דייר מוגן לגביו נטען כי כלל אינו דייר מוגן או לחילופין כי קמה עילה לפינוי דייר מוגן ע"פ חוק הגנת הדייר.

הפסיקה בנושא דיירות מוגנת ע"פ חוק הגנת הדייר קבעה כי הטוען כי הינו דייר מוגן כליו נטל ההוכחה והראייה לשכנע את בית המשפט כי הינו דייר מוגן. רע"א 1138/97 אביב אליעזר נגד שגיר יעקב.

סעיף 20 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972  קובע כי דייר מוגן של דירה שנפטר, יהיה בן זוגו לדייר מוגן, ובלבד שהשניים היו בני זוג לפחות ששה חודשים סמוך לפטירת הדייר המוגן והיו מתגוררים יחד תקופה זו. באין בן זוג כאמור - יהיו ילדי הדייר המוגן לדיירים מוגנים, ובאין ילדים- קרוביו האחרים, כל אלה בתנאי שהיו מתגוררים בדירה יחד אתו לפחות ששה חודשים סמוך לפטירתו, ולא היתה להם בזמן פטירתו דירה אחרת למגוריהם. רע"א 5883/06 יעל ליאור נגד עמידר.

סעיף 20 (ב) לחוק הגנת הדייר קובע אם כן שני תנאים מצטברים - מגורים עם הדייר המוגן לפחות חצי שנה לפני פטירתו, והעדר קיומה של דירה אחרת למגורים. רע"א 264/85 הברפלד נגד גנקין. ע"א 712/76 צ'רני נגד מורד.

חוק הגנת הדייר קובע כי נכד של דייר מוגן לא יכול להפוך לדייר מוגן אלא אם כן התייתם מהוריו.

פסיקת בתי המשפט כיום רואה בחוק הגנת הדייר כחוק די ערכאי ומבקשת לצמצם את תחולתו ובפרט לאור זכות הקניין החוקתית ע"פ חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בתי המשפט קבעו כי מצוקת הדיור אשר היתה קיימת בתחילת שנות החמישים בעטיה חוקק חוק הגנת הדייר, כבר אינה קיימת עוד. ע"א 11498/07 שרה מזרחי נגד דוד כהן.

ע"א 4100/97 רינדר נגד ויזלטיר. רע"א 2710/95 כנעאן נגד גזאוי. רע"א 5727/04 בן עמי נגד ברסלב.
 

עורך דין חוק הגנת הדייר דייר מוגן

עורך דין חוק הגנת הדייר דייר מוגן
בפסק הדין ע"א 11303/07 יעקב ויסברג נגד קובי קן דרור נפסק כי חוק הגנת הדייר אינו קובע שרשרת אין סופית של דיירות מוגנת, בדרך "הורשה" מדייר מוגן שנפטר לבן משפחתו. חוק הגנת הדייר מגביל בסעיף 27 (1) את "ההורשה" רק ל"יורש" של הדייר המוגן המקורי או ל"יורש אחר יורש", פעם אחת בלבד. ע"א 35/62 אנג'ל נגד הורוביץ. כאמור, סעיף 131 לחוק הגנת הדייר נוקב בעילות פינוי מפורשות. חוק הגנת הדייר מאפשר לבית המשפט להעניק "סעד מן הצדק" גם לדיירים מוגנים אשר קיימת כנגדם עילת פינוי ע"פ חוק הגנת הדייר. סעד מן הצדק יכול להינתן רק לדייר מוגן אשר בשל מחדלו קמה עילת פינוי לפי חוק הגנת הדייר. ע"א 15/54 רוזן נגד גרוך. ע"א 211/68 רדזינר נגד פומרנץ. ע"א בצלאל נגד בירנבוים. ע"א 255/57 בוקי ואח' נגד דיאמנד. ע"א 419/79 מרכוס נגד המר.

חוק הגנת הדייר והפסיקה קבעו כי כאשר דייר מוגן נוטש את הנכס ללא כוונה לשוב אליו הרי שקמה עילה לפינוי הדייר המוגן בשל נטישת הנכס. אי תשלום קבוע של דמי השכירות גם הוא מקים עילת פינוי של הדייר המוגן. ואולם, נפסק כי דייר מוגן שחדל זמנית לשלם דמי שכירות בשל תקופת מאסר, לא נטש את המושכר, לא ויתר באופן סופי ומכוון על זכותו להשאר דייר מוגן.

בפסק דין שניתן ביום 19 ביולי 2011 בבית משפט השלום בראשון לציון ת.א. 2401-02-10 אסף יניב נגד יצחק פז התקבלה תביעה לפינוי דייר מוגן ע"פ סעיף 131 (5) לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב 1972.

הדייר המוגן הורשע בתקיפתו של התובע, בעליו של הנכס, ובגרימת חבלות חמורות לגופו. בית המשפט אמנם קבע כי הבעלים מעולם לא השלים עם נוכחותו של הדייר המוגן, וכי הבעלים לא נהג כשורה כאשר צילם את הדייר המוגן תוך פגיעה בפרטיותו, אך עדיין המדובר בתקיפה חמורה המקימה עילת פינוי, אם כי בכפוף למתן פיצוי לדייר המוגן בגובה היחסי של דמי המפתח ששילם בזמנו עם הפיכתו לדייר מוגן.

בית המשפט הסתמך על פסק הדין ע"א (ת"א) 3309/04 מדני נגד מסיקה גם בו הוכרה תקיפה כעילה לפינוי דייר מוגן.

משרד עורכי דין דיירות מוגנת עודד פרץ מעניק ייעוץ מישפטי הן לבעלים והן לדיירים שסבורים שהינם דיירים מוגנים בשאלה האם בכלל קיימת דיירות מוגנת לפי חוק הגנת הדייר.

כן מעניק עו"ד חוק הגנת הדייר עודד פרץ יעוץ לגבי השאלה האם הופר הסכם הדיירות המוגנת ו/או האם קיימת עילת פינוי כנגד דייר מוגן.

לבסוף, עורך דין חוק הגנת הדייר עודד פרץ מייצג בבתי משפט בתביעות מישפטיות לפי חוק הגנת הדייר.

עו"ד פרץ מדגיש כי דיירות מוגנת הינה זכות חזקה ביותר, יותר חזקה מזכות שכירות רגילה, ומעט יותר חלשה מזכות בעלות מלאה.

עורך דין חוק הגנת הדייר עודד פרץ מדגיש כי חוק הגנת הדייר עודנו רלבנטי וישים בימינו.

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מחייב מטעם עורך דין חוק הגנת הדייר עודד פרץ.

כל הזכויות שמורות לעורך דין דייר מוגן עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה