משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

משרד עו"ד עודד פרץ עוסק בדיני זכויות יוצרים וקניין רוחני, בתביעות של צלמים בגין זכויותיהם בצילומיהם.

עו"ד זכויות יוצרים עודד פרץ עוסק גם בהפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני ברשת האינטרנט.

עורך דין קניין רוחני עודד פרץ מציין כי תביעות בד"כ מוגשות אודות שימוש ללא הסכמה בקניינו הרוחני של אחר, בצילומיו למשל, ללא הסכמתו של הצלם או מבלי לתת לו קרדיט מתאים.

חוק זכויות יוצרים החדש משנת 2007 הוא מקור החקיקה המרכזי העוסק בעניין. החוק קובע הוראות מיוחדות לעניין צילומים פרטיים של אירועים משפחתיים. לעיתים המזמין של הצילומים, יכול להיראות כבעל זכויות מסויימות בהן.

סעיף 1 לחוק זכויות יוצרים,תשס"ח-2007 קובע כי יצירת צילום יכולה להיות מוגנת בזכויות יוצרים. סעיף 4 קובע שהיצירה חייבת להיות מקורית וכן מקובעת באופן כלשהו.

סעיף 11 לחוק קובע שזכות היוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה פעולות כגון העתקה ופירסום.

לפי סעיף 35 (ב) לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, בתמונה שהיא צילום של אירוע פרטי, שנוצרה לפי הזמנה, הרי שהבעלים הראשון של זכות היוצרים הינו מזמין החומרים, ולא היוצר. ראה ת.א. 1419/01 תל"י נ' שדורי קשת. ראה גםת.א. 12170/02 שחקים נגד מור.

בנוסף, חוק זכויות יוצרים קובע הגנות מסויימות לשימוש, כגון שימוש סביר והוגן, שימוש פרטי וביתי, וכן מונה סידרה של שימושים שהינם אפילו מותרים. עו"ד זכות יוצרים עודד פרץ מציין כי ייתכן כי צלם, לצורך העניין, אשר הרשה את הפצתה של יצירתו, ייראה כמי שהפך את הצילום למוצר סחיר, וייתכן כי בעליו של העותק יהא רשאי למוכרו לאחר.
   

עו"ד זכות יוצרים עודד פרץ מדגיש כי רק לבעל זכות היוצרים יש זכות לעשות בה שימוש או להרשות לאחר שימוש. דא עקא, הדבר אינו מונע אחר מלעשות שימוש הוגן בזכות יוצרים, למשל לצורכי מחקר או דיווח עיתונאי. בהיבט השלילי, בעל זכות היוצרים יכול למנוע מאחר לעשות שימוש בקניין הרוחני שלו ובזכות היוצרים שלו.


חוק זכות יוצרים מכיר ב- 4 סוגים עיקריים של זכויות יוצרים: יצירה סיפרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוזיקלית.

עורך דין זכויות יוצרים וקניין רוחני

עורך דין זכויות יוצרים וקניין רוחני
ברור כי אדם שרכש לעצמו עותק של ספר, אינו הופך לבעל זכות היוצרים בספר, והדין מבחין בין העצם הפיזי לבין הזכויות הערטילאיות שהינן זכויות יוצרים בדיני קניין רוחני.

כאמור, זכות יוצרים הינה נכס סחיר שניתן למוכרו או להעבירו לאחר או את השימוש בו.

לצידה של זכות היוצרים, עומדת הזכות המוסרית בהתאם לסעיף 46 לחוק זכויות יוצרים. הזכות המוסרית היא הזכות של היוצר שיינתן לו קרדיט כאשר יצירתו מוצגת וכן זכותו שיצירתו לא תסולף ולא תיפגע באופן שייפגע בשמו הטוב של היוצר. אילו נקראות זכות ההורות וזכות השלמות. הזכות המוסרית הינה אישית ולא ניתנת להעברה, והיא תעמוד ליוצר אפילו אם אין לו זכות יוצרים ביצירה.

סעיף 47 לחוק זכויות יוצרים קובע כי העושה מי מהפעולות הנקובות בסעיף 11 או מרשה לאחר לעשותן, ללא רשות מבעל זכות היוצרים, מבצע הפרת זכויות יוצרים.

סעיף 56 קובע שאם הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ש"ח, וזאת לכל הפרה והפרה. עו"ד קנין רוחני עודד פרץ מדגיש כי אילו השיקולים בהם יתחשב בית המשפט בקביעת גובה הפיצוי - היקף ההפרה, משך הזמן של ההפרה, חומרתה, הנזק שנגרם לתובע, הרווח שצמח לנתבע, מאפייני פעילותו של הנתבע, טיב היחסים בין הצדדים ותום ליבו של הנתבע.

חוק זכות יוצרים התשס"ח 2007 משקף גישה חברתית תועלתית ולא גישה אבסולוטית. העניין הוא לאזן בין זכויות מיתחרות, תוך התחשבות בחיים המודרניים, ברשת האינטרנט וברשתות חברתיות. חוק חדש זה החליף את החקיקה המנדטורית. סעיפים 3 ב עד 3 ה לפקודת זכות יוצרים לא בוטלו ע"י החוק החדש.

עו"ד קניין רוחני עודד פרץ מדגיש כי חוק זכות יוצרים מגובה בשורה של אמנות בינלאומיות, לרבות אמנת ברן, אמנת ג'נבה, אמנת רומא, הסכם טריפס וכן באמנות דו צדדיות בין מדינות. ואולם, במיקרה של סתירה, החקיקה הפנימית של מדינת ישראל תהא גוברת.

לפי חוק זכות יוצרים, הזכות ניתנת רק ליצירה מקורית אשר קובעה באופן כזה או אחר במקום כלשהו ולכן לרב יצירה בע"פ שלא קובעה לא תהא מוגנת. ואולם, אין צורך שהקיבוע ייעשה בידי היוצר דווקא.

היצירה חייבת להיות מלווה בהשקעת משאב רוחני כלשהו וביצירתיות מינימלית כלשהי. עו"ד זכויות יוצרים עודד פרץ מדגיש כי גם יצירות גרועות באיכותן הינן מוגנות בזכויות יוצרים! ואולם, משרד כורכי דין זכויות יוצרים עודד פרץ מדגיש כי תמונות בנליות לחלוטין, כגון העתקה פשוטה של מיסמכים, צילומי פספורט, למשל, שאינם עונים על קריטריון המקוריות, אינם מוגנים בדיני זכויות יוצרים.

מובהר כי היצירה תהא מוגנת ואין צורך בדרישות פורמליות כגון רישום וכולי. אין הכרח לכלול את המילים "כל הזכויות שמורות", והדבר נעשה למען הסר ספק בלבד.

יצירה אמנותית כוללת בין היתר גם רישום, ציור, פיסול, יצירה אדריכלית, ויצירת צילום. יצירה דרמטית הינה בין היתר יצירה קולנועית. קליפ וידאו למשל, עולה כדי יצירה קולנועית מוגנת בזכויות יוצרים.

עו"ד קניין רוחני עודד פרץ מדגיש כי לפי דוקטורינת המכירה הראשונה, לאחר שבעל זכות היוצרים הפיץ עותק מיצירתו, הופך עותק זה למוצר סחיר, וניתן למכור את העותק. העניין מוצא ביטוי בסעיף 48 לחוק זכויות יוצרים שלנו.

לגבי הפרתה של זכות יוצרים, עו"ד זכות יוצרים עודד פרץ מדגיש כי אין צורך שתתקיים כוונה להפר על מנת שתתקיים הפרה. ואולם, פעולת ההפרה חייבת להיות פעולה רצונית וולנטרית. לדבר משמעות על הפרת זכות יוצרים ברשת האינטרנט. עותק שנרכש או התקבל כדין לא ייחשב כעותק מפר.

החוק מונה שימושים שהינם מותרים, למשל צפייה או האזנה ליצירה המשודרת בחינם. אם השימוש אינו מותר ייתכן כי המפר יחוייב לשלם מה שנקרא תמלוגים. שימוש אגבי גם הוא עלול להיחשב כשימוש מותר. ישנן מיני העתקות ביתיות לשימוש פרטי וביתי שגם כן יכולות לעלות כדי שימוש מותר בקניין רוחני וזכויות יוצרים. החוק מבחין לעיתים בין שימוש ביתי - פרטי לבין שימוש מיסחרי.

סעיף 34 לחוק קובע כי המעסיק הוא הבעלים הראשון של זכות יוצרים ביצירה שנוצרה על ידי מועסקו במהלך עבודתו, אלא אם כן הוסכם אחרת. ביצירה מוזמנת, המזמין הוא הבעלים, ולא היוצר, אלא אם הוסכם אחרת.

לפני שתובע יוכל להגיש תביעה בגין הפרה, עליו להוכיח תחילה כי קיימת זכות יוצרים מוגנת, מקורית, מקובעת, וכי זכות זו שייכת לו. על מנת להוכיח הפרה התובע יצטרך להוכיח שהנתבע הוא שהפר את יצירתו.

החוק קובע שאם שם היוצר מופיע בצד היצירה אזי נוצרת חזקה ניתנת לסתירה לפיה היצירה שייכת ליוצר כאמור. ודוק! לא הדימיון בין יצירות הוא שיוכיח הפרה, אלא צריך להוכיח העתקה ממש. כן יצטרך התובע להוכיח כי לנתבע הייתה גישה ליצירתו, גישה שנוצלה לרעה לצורך העתקה שלא כדין.

ייתכן כי שני יוצרים ייצרו כ"א באופן עצמאי ומיקרי שתי יצירות כמעט זהות. במקרה שכזה, מדגיש משרד עורכי דין זכות יוצרים עודד פרץ, אין לפנינו עילה בדיני זכויות יוצרים.

עו"ד עודד פרץ מדגיש כי העלאה או הורדה של דברים מרשת האינטרנט גם כן יכולה לעלות כדי פגיעה בזכות יוצרים.

משרד עורכי דין הפרת זכויות יוצרים עודד פרץ מטפל דרך קבע בתביעות בעניין זכויות יוצרים וקנין רוחני ומייצג צלמים, אדריכלים ויוצרי שירה בתביעות בקניין רוחני וזכויות יוצרים.

כן מעניק משרד עו"ד קנין רוחני עודד פרץ יעוץ מישפטי בנושאים הללו. המדובר בנושאים מורכבים, "נישתיים" מהבחינה המישפטית, מורכבים להבנה, ולכן בכל מיקרה מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה.

פיסקי דין הנושא הפרת זכויות יוצרים:

ביום 31 במאי 2013 ניתן פסק דין בתיק ת.א. 50871-11-11 עידן בר והדר בר נגד שישי בעיר בע"מ, בבית משפט השלום ברמלה מפי כבוד השופט זכריה ימיני.

התביעה עסקה בהפרת זכויות יוצרים ביחס לתמונות שהועלו לפרופיל הפייסבוק של התובע, אשר תייג אדם אחר. התובע לא הגביל את הצפייה בתמונות, למרות שפייסבוק מאפשר לעשות כן, כך שאלבום התמונות היה גלוי לכולי עלמה לראות.

בית המשפט קבע שהנתבעת אכן הורידה את תמונות הנתבע מדף הפייסבוק, ופירסמה אותן מבלי לתת לתובע קרדיט ומבלי לציין את שמו.

בית המשפט קבע שעצם העובדה שהתמונות היו גלויות בפייסבוק לעיני כל, אינו נותן זכות לאחר לעשות בהן שימוש מיסחרי. עו"ד זכות יוצרים עודד פרץ מסכים. הנתבעת לא הוכיחה שקיבלה את הסכמתו של התובע. בית המשפט דחה את טענת הנתבע להגנת "המפר התמים" לפי סעיף 58 לחוק. בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצויים.

בפסק הדין ע"א 23/81 משה הרשקו נגד חיים אורבוך נפסק כי זכות יוצרים הינה בעיקרה הזכות למנוע מאחר ליטול את פרי עמלו של היוצר.

בפסק הדין ע"א 136/71 מדינת ישראל נגד יצחק אחימן נפסק שהתובע חייב להוכיח שהנתבע הפר את זכות היוצרים שלו בדרך העתקת יצירתו או חלק מהותי ממנה.

בפסק הדין ת.א. מחוזי י-ם 506/03 Getty Images Inc  נ' רדיקס טכנולוגיות בע"מ (פורסם בנבו) נקבע שהקלות בשימוש בחומרים המצויים ברשת האינטרנט מצריכים הגנה משמעותית לבעלי זכויות יוצרים, וזאת לצורך הרתעת הציבור.

עו"ד זכויות יוצרים עודד פרץ מדגיש כי דיני זכויות יוצרים והקניין הרוחני חלים גם בפייסבוק וברשת האינטרנט בפרט, ולכן יש להשמר ולהזהר. כך למשל, הפרת זכות יוצרים של תמונה שפורסמה בפייסבוק יכולה להקים זכות לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בהתאם לחוק זכויות יוצרים.

לסיכום, משרד עורכי דין קנין רוחני עודד פרץ מטפל בתביעות זכות יוצרים והפרת זכויות בקנין רוחני.

אין באמור לעיל משום יעוץ משפטי מחייב מטעם עורך דין זכויות יוצרים וקניין רוחני עודד פרץ ומישרדו.

כל הזכויות שמורות לעורך דין זכות יוצרים עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה