משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

מאמר הבא הינו מאמר מאת עורך דין עודד פרץ, בעליו ומייסדיו של משרד עורכי דין עודד פרץ, משרד עורכי דין לשון הרע, העוסק בדיני דיבה ולשון הרע וכן בקובלנות פליליות בלשון הרע.

הגדרת לשון הרע:

לשון הרע ודיבה הינן כל דבר שעלול להשפיל או לבזות אדם בעיני הבריות או לפגוע בפרנסתו. חוק לשון הרע עוסק במעמד הנפגע בעיני הציבור בעיקר, ולא באיך אדם רואה את עצמו, קרי לא בכבוד פנימי, אלא בכבוד החיצוני.

פועל יוצא של הנ"ל הינו שתנאי הכרחי להגשתה של תביעת דיבה ולשון הרע הוא שדבר לשון הרע יתפרסם לאדם אחד זולת הנפגע. על מנת להגיש קובלנה פלילית בלשון הרע צריך להוכיח פירסום לשני אנשים.

כלומר, אם אדם כתב לי לשון הרע לתיבת המייל האישית שלי בלבד, הרי שאין לי עילה ע"פ חוק איסור לשון הרע, שכן לא מתקיים אלמנט הפירסום.

מי קובע מה נחשב ללשון הרע:
 

התשובה - בית המשפט בלבד. חוק לשון הרע קובע מבחן אובייקטיבי ללשון הרע. אדם שנפגע לא רשאי, בד"כ, להביא עדים על מנת שאילו יעידו כי מבחינתם הדברים מהווים לשון הרע, ובית המשפט לבדו הוא שיפרש את הדברים וייתן להם את המשמעות של האדם הסביר.

נפסק כי המילה "קומבינטור", למשל, הינה מילה בעלת נופך שלילי, העולה כדי הוצאת דיבה ולשון הרע.

האם תביעת לשון הרע מצריכה הוכחת נזקים:

התשובה היא לא. חוק לשון הרע יוצר סייג לדיני הנזיקין הכלליים, וקובע פיצוי ללא הוכחת נזק כלשהו. בית המשפט מניח מראש כי משפורסמה לשון הרע, נגרם נזק כלשהו, ובית המשפט יעריך את הנזק על דרך אומדן כללי, ולא ידרוש מהנפגע בתביעת לשון הרע לספק קבלות וחשבוניות, ושאר ראיות, אודות הנזק שנגרם לו בשל פירסום דיבה ולשון הרע.

עורך דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי זהו אחד מהמוטיבים החשובים ביותר של חוק לשון הרע, בילתו רב תביעות הדיבה ולשון הרע היו נכשלות. כמובן, שאם נגרמו נזקים, למשל באם פורסמה לשון הרע לבוס שלי, בגינה פוטרתי, הרי שאוכל לתבוע את הפסדי השכר והסוציאלי, ואין מניעה לעשות כן במסגרת אותה תביעה בלשון הרע.

איך אוכיח כי פירסום לשון הרע אכן בוצע:

חוק איסור לשון לשון הרע התשכ"ה 1965 קובע כי כאשר פירסום לשון הרע נעשה בעל פה, אזי צריך להוכיח כי הפירסום הגיע בפועל לידיעת הנמענים, קרי אילו שנחשפו להוצאת הדיבה ולשון הרע. 

ואולם, כאשר לשון הרע פורסמה בכתב, ולא בעל פה, חוק לשון הרע כבר אינו דורש את האמור, ומסתפק בכך שהמכתב היה מיועד למישהו אחר, והיה עלול להגיע למשהו אחר.

כלומר, על מנת לצלוח בתביעת דיבה ולשון הרע בגין פרסום שנעשה בכתב, אין צורך להוכיח כי המכתב הגיע בפועל לאדם אחר! ואולם, ככל שהתפוצה יותר רחבה, כך הפיצוי שיפסק בגין לשון הרע יהא גבוה יותר.

מהו סך הפיצוי שאוכל לתבוע בתביעת דיבה ולשון הרע:

חוק איסור לשון הרע קובע פיצוי של עד מאה אלף ש"ח בגין פירסום לשון הרע שנעשה בזדון, ועד חמישים אלף ש"ח לכל פרסום אחר, והכל, כאמור, ללא כל צורך להוכיח נזק.

דיבה ולשון הרע | שאלות ותשובות

דיבה ולשון הרע | שאלות ותשובות
האם הגשת תביעה בלשון הרע בהכרח תחשוף אותי לעיסוק בשמי הרע ובעבר שלי?

לא בהכרח. חוק איסור לשון הרע קובע כי העיסוק בשם הרע ובהיסטוריה של התובע חייב להיות רלבנטי לתביעת הדיבה ולשון הרע. לרב, נושא זה הינו קביל רק לאחר שכבר נקבעה האחריות בגין לשון הרע, וכאשר בית המשפט בא לבחון מהו סך הפיצוי שיש לפסוק בגין הוצאת דיבה ולשון הרע. עורך דין דיבה עודד פרץ מתמחה בטיפול באי קבילות ראיות כאלו בתביעות דיבה ולשון הרע.

האם הוצאת דיבה ולשון הרע מהווה עבירה פלילית:

כן, אם הדבר נעשה בזדון, ואם הפרסום נעשה לשני אנשים זולת הנפגע. עורך דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי על מנת להשיג הרשעה בקובלנה פלילית בלשון הרע יש להוכיח כוונה ראשונית קודם כל לפגוע, ובזדון.
 
האם קללות וגידופים עולים כדי הוצאת דיבה ולשון הרע:

יתכן וכן. תלוי בנסיבות. לא כל קללה פשוטה תהווה הוצאת דיבה, אלא רק קללות משפילות ומבזות. חוק איסור לשון הרע קובע מפורשות כי אמירות גזעניות עולות כדי הוצאת דיבה ולשון הרע. ואולם, בתי המשפט נזהרים שלא כל קללה תובא לבית המשפט, דבר שיביא להעמסה על מערכת שיפוטית עמוסה ממילא. עורך דין לשון הרע עודד פרץ סבור כי רק קללות בוטות ופוגעניות במיוחד ראוי שיתדיינו במסגרת תביעות דיבה ולשון הרע. עורך דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי דברים שנאמרו בכעס או בתגובה לקללה אחרת לרב לא ייחשבו כהוצאת דיבה ולשון הרע.

בפסק הדין ת.א. 1594/06 עטיה ברהם נגד בניטה נאמר כי הקללה "משוגע" לא התכוונה בנסיבות לתיאור עובדתי, וכי אדם סביר לא היה חושב כי הנפגע הינו באמת ובתמים משוגע. עורך דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי החוק לא יעסוק בדברים פעוטים או טריביאליים. ואולם, בפסק הדין ע"א 534/65 דיאב נגד דיאב הוחלט כי קללה יכולה להוות לשון הרע, וזאת על רקע המציאות החברתית. כן הכירה הפסיקה בדיני דיבה ולשון הרע כי כינוי אנשי מקצוע בתארים מבזים כגון " כשלון", "נפל", "מופקרת" - מהווים הוצאת דיבה ולשון הרע.  

האם יש נסיבות בהן ניתן לפרסם לשון הרע באופן חוקי ומותר?

כן, אם כי רב ההגנות בחוק לשון הרע מותנות בזה שהפרסום נעשה בתום לב וללא כוונה לפגוע, ושהפרסום היה פחות או יותר סביר ומידתי.

עורך דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי לרב פרסום לשון הרע במסגרת ההליך המשפטי יהיה מותר ומוגן מפני תביעות דיבה ולשון הרע. כנ"ל דיווח הוגן אודות ההליך המשפט. פסק דין רע"א 1104/07 עורך דין פואד חיר נגד עורך דין עודד גיל. הרציונל הינו לאפשר לשופטים, לעורכי דין, ולעדים, לדבר בבית המשפט באופן חופשי מבלי החשש לאחריות בלשון הרע. האיזון הינו עדין. הסוגיה מורכבת ויש להתייעץ בעורך דין דיבה עודד פרץ ושות'.

האם אוכל להגיש תביעה בלשון הרע בגלל תלונה למשטרה כנגדי:

כן, ואולם יהיה עליך להוכיח כי התלונה נעשה בזדון וכאשר המתלונן לא האמין לעצמו כאשר הגיש את התלונה, כלומר כאשר הוא ידע מראש שהתלונה הינה שיקרית. עורך דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי לא כל תלונה שתתברר בדיעבד כשיקרית תקים חבות בלשון הרע, שאז אזרחים יפחדו להתלונן, וכולנו נצא מפסידים.

האם אני רשאי לפרסם כל דבר שאני יכול להוכיח שהוא אמת?

לא! עורך דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי האמת לבדה אינה הגנה מפני תביעות דיבה ולשון הרע, והמפרסם דיבה ולשון הרע יהיה חייב להוכיח כי קיים אינטרס ציבורי לפרסם את הדברים. נושא העניין הציבורי הוא ענין מורכב, ורצוי להיוועץ מראש בעורך דין לשון הרע עודד פרץ. באופן כללי נאמר כי הפסיקה בלשון הרע קבעה כי לא כל דבר שמותר לפרסם גם חייב לפרסם. כן נקבע כי יכולתו המקצועית של עורך דין בסקטור הפרטי אינה מעניינו של הציבור הרחב. כן נקבע כי אין חובה כללית להתלונן לרשויות מוסמכות על אנשים, ואין חובה על עיתון לפרסם דברים.

האם ניתן לתבוע בגין לשון הרע שפורסמה על דרך של רמיזות, או תוך כדי הפניות לנושאים אחרים?

התשובה היא כן. חוק איסור לשון הרע קובע שלשון הרע לא חייבת להתפרסם באופן ישיר ומפורש, אלא גם בדרך משתמעת, וגם כאשר יש רמיזות או הפניות או השוואות לדברים אחרים. בית המשפט יבחן את הפירסום לאור הנסיבות הכלליות. למשל, כאשר מפורסמת כתבה ולידיה תמונה מבזה, אשר לכאורה אינה קשורה לכתבה, אפשר והשילוב של שניהם יעלה כדי הוצאת דיבה ולשון הרע.

האם התנצלות מבטלת את העילה שלי בגין לשון הרע?

לא. התנצלות של הפוגע יכולה בנסיבות מסוימות להביא להפחתת סך הפיצוי שיפסק בגין תביעת דיבה ולשון הרע, אך העילה המהותית בלשון הרע עודנה קיימת. לדעתו של עורך דין דיבה עודד פרץ לא ניתן לחייב נתבע בתביעת לשון הרע להתנצל, שכן אין מטרתו של חוק לשון הרע לעודד צביעות או "התנצלויות" בלתי כנות.

האם ניתן להגיש תביעת לשון הרע בגין פירסומים שנעשו באינטרנט:

בהחלט. משרד עורכי דין לשון הרע עודד פרץ ושות' מתמחה בלשון הרע באינטרנט. הפסיקה בלשון הרע הכירה כי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 חל גם על האינטרנט. עורך דין לשון הרע עודד פרץ ממליץ להדפיס ולתעד את הפרסומים במידי, על מנת שלא יעלמו. פסיקת בתי המשפט בלשון הרע קבעה כי הפרסום באינטרנט הינו לעיתים יותר חמור אפילו מפרסום בעיתון, שכן עם העיתון של היום יעטפו את הדגים של מחר, בעוד שמנועי חיפוש כגון "גוגל" גורמים לכך שכל פירסום לשון הרע עלול להישאר לדיראון עולם. לגבי תביעת לשון הרע כנגד מנהלי פורומים באינטרנט, מציין עורך דין לשון הרע עודד פרץ כי אתר אשר מסיר את הפרסום ע"פ בקשה, לרב לא ייראה כאחראי להוצאת דיבה ולשון הרע. המדיניות מכונה מדיניות "הודעה והסרה".

האם ניתן לתבוע את "גוגל" בגין לשון הרע והוצאת דיבה:

לא, לצערם הרב של חלקנו ... גוגל הוא מנוע חיפוש ואין לו לרב אחריות ישירה. ייתכן ובעתיד תשתנה הפסיקה. העניין הינו מורכב.

האם ניתן לחייב אתר אינטרנט לחשוף את פרטיו של גולש אינטרנט אנונימי המפרסם עלי לשון הרע ודיבה:

בפסק דין רמי מור קבע בית המשפט העליון כי הדבר הינו בעייתי בשלב זה. עו"ד לשון הרע עודד פרץ סבור כי המחוקק חייב להתערב. ואולם, אין מניעה לנסות ולחשוף את פרטי המייל של מפרסם לשון הרע, כאשר כבר יש לנו חשוד עיקרי בפרסום לשון הרע, וכאשר תביעה כבר הוגשה כנגדו. כך קבעה השופטת ריבה שרון בת.א. 14089-08-08. העניין הינו מורכב ויש להיוועץ בעורך דין לשון הרע עודד פרץ. עורך דין לשון הרע עודד פרץ מציין כי פרסום בפייסבוק יכול להקים תביעה בלשון הרע, שכן מפרסם הדיבה הינו מזוהה ממילא, לרב.

האם הטלת עיקול עלולה להקים עילה בלשון הרע והוצאת דיבה:

כן, אם הטלת העיקול הייתה שלא כדין, או אם הוטלו עיקולים רבים מכדי הצורך, באופן לא פרופורציונלי לגובה החוב, ובמטרה לפגוע בשם טוב בלבד.

האם אנשי ציבור יכולים לתבוע בגין לשון הרע:

בהחלט! עורך דין דיבה עודד פרץ סבור כי לאנשי ציבור מגיע סך פיצוי גבוה יותר שכן עיקר מרכולתם הינה שמם הטוב. מגמה הפוכה תביא לכך כי טובי האנשים יעדיפו שלא להכנס לפוליטיקה, וכולנו נפסיד. יש גם גישות הפוכות לגישתו של עורך דין דיבה עודד פרץ.

האם עותק של עיתון יהיה קביל כראייה על מנת להוכיח פירסום הוצאת דיבה ולשון הרע?

כן, חוק איסור לשון הרע קובע כי עותק העיתון מהווה ראייה לכאורה כי הפירסום אכן נעשה. ואולם, עורך דין לשון הרע עודד פרץ מבקש להדגיש כי העתק העיתון אינו מהווה ראייה לכאורה לאמיתות הנטען, וכי התכנים עלולים להוות עדות שמיעה בלתי קבילה, ועל כן לעיתים אין מנוס אלא להעיד את העיתונאי על מנת שיאשר כי אכן הנתבע הוא שפנה אליו ואמר לו את הדברים.

אם הפירסום פגע גם בשמי הטוב וגם בפרטיותי - האם אוכל לקבל פיצוי כפול?

לא. הפסיקה קבעה כי לא ניתן לקבל כפל פיצוי כאשר שתי העוולות נובעות מאותו סט של נסיבות ועובדות.

האם אוכל להגיש תביעת הוצאת דיבה ולשון הרע בגין דברי שבח כלפי?

לא! דברי שבח לא עלולים להשפיל או לבזות אותך, ולכן לא קיימת לך עילת תביעה בלשון הרע.

האם לשון הרע בתוך המשפחה או במקום העבודה יכולה להקים עילת תביעה בלשון הרע?

כן, משרד עורכי דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי אין מניעה בהגשת תביעות בלשון הרע והוצאת דיבה גם במערכת היחסים בתוך המשפחה.

לגבי הוצאת דיבה בהקשר לדיני עבודה, מפנה עו"ד לשון הרע עודד פרץ לסמכויות שניתנו לבתי הדין לעבודה בעניין זה.

האם ניתן לתבוע בלשון הרע בגין כך שמישהו פנה לעיתון אך העיתון לא פרסם את הדברים?

התשובה היא כן. אמנם תפוצת הפרסום הינה מצומצמת יותר, אך הדבר משפיע על גובה הפיצוי בלבד, ולא על קיום העילה. עורכי דין לשון הרע עודד פרץ מדגיש כי עצם הפנייה הדיבתית לעיתון עלולה להקים חבות בלשון הרע, אפילו אם העיתון בחר משום מה שלא לפרסם את הדברים.

ביום 15 במרץ 2012 בתיק א (שלום נצרת) 11875-11-09 ישראל יעקב סביון נגד שמואל גלבהרט דחה בית המשפט השלום בנצרת את בקשתו של הנתבע לסילוקה על הסף של תביעה בגין הוצאת דיבה ולשון הרע.

הנתבע הגיש בקשה מיקדמית לסילוק על הסף של תביעת לשון הרע וטען בבקשתו זו כי התובענה הינה נעדרת עילה, טורדנית, קנטרנית, ומוגנת תחת סעיף 14 ו - 15 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.

משרד עו"ד לשון הרע עודד פרץ כי צדק בית המשפט כאשר דחה את הבקשה לסילוק על הסף.

טענותיו של הנתבע היו טענות עובדתיות קלסיות, דהיינו כאלו שאינן מתאימות לבקשה לסילוק על הסף, אילו כאלו שעליהן להתברר במסגרת ההליך המשפטי, ורק לאחר שמיעת ראיות, הוכחות, חקירת עדים, ובדיקת מהימנותם של הצדדים ושל עדיהם.

משרד עורכי דין לשון הרע עודד פרץ סבור כי בבקשתו זו ביקש הנתבע לרתום את העגלה לפני הסוסים, ולהקדים את המאוחר.

 זאת ועוד, בניגוד לסעיף 13 לחוק לשון הרע, הקובע הגנות מוחלטות, ללא קשר להוכחת זדון, הרי שסעיפים 14, 15 לחוק לשון הרע כן מצריכים הוכחת נסיבות עובדתיות, ולרבות זדון, ועל כן אין הדבר מתאים לבקשה לסילוק על הסף.

כך למשל, נתבע המבקש להוכיח טענת "אמת דברתי" חייב להביא הוכחות וראיות, וזאת במסגרת ההליך המשפטי עצמו. זה לא דבר שאמור להתברר בשלב מיקדמי או במסגרת בקשה לסלוק על הסף.

נכון ציטט בית המשפט את ההלכה הישימה גם לתביעות דיבה לפיה סעד של סילוק על הסף הינו סעד דרסטי אשר יינתן רק אם מקרא התביעה, על פניה, לא יכול בשום אופן להקים עילת תביעה לכאורית - ע"א 335/78 שאלתיאל נגד שני.

לאור האמור, עורכי דין לשון הרע עודד פרץ מסכימים עם התוצאה הסופית, ועם חיוב הנתבע בהוצאות הבקשה.

עו"ד לשון הרע עודד פרץ מסכם בכך שעילת לשון הרע חייבת לכלול פירסום של דבר שעלול לבזות ולהשפיל. עורך דין הוצאת דיבה עודד פרץ מדגיש כי פירסום דיבתי יכול להיות גם בעל- פה, למרות שפירסומים דיבתיים בכתב קל יותר להוכיח, כמובן.

לעניין לשון הרע שפורסמה למעסיק, ראה א (ראשל"צ) 6296/06 שקורי ואח' נ' מרזן ואח', בפני כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר, וכן א (ירושלים)11294/06   יהושע שחרור נ' חנה הכהן, ע"א (מחוזי באר שבע) 18870-10/11  שמעון אלבז נ' משה דוד, א (חיפה) 2763-01/09  אולג דישקו נ' ויטלי ז'דנוב:

"לא היתה בין הנתבע לבין מר אליבמן מערכת יחסים מיוחדת, אשר הטילה על הנתבע חובה כלשהי למסירת המידע. למעשה, יש בגרסתו של הנתבע משום הודאה מפורשת כי לא היה חייב לבצע את הפרסום".

לעניין לשון הרע, ראה ספרו של שנהר "דיני לשון הרע" עמודים 423-425 –"נתבע המבקש להתגונן בטענת הגנה כלשהי צריך לציין אותה במפורש בכתב הגנתו ולפרט את העובדות המקימות לו את ההגנה". "נתבע שהסתמך בכתב הגנתו על טענת הגנה אחת לא יוכל להסתמך בסיום המשפט או בערעור על טענת הגנה אחרת". ראה גם ע"א 30/51 צאנין ואח' נ' "אשכול".

ראה גםא (ירושלים) 6626/98 כהן משה ואח' נ' זקן נירה ואח'.

האם בנק המחזיר שיק "ללא כיסוי" שלא כדין עוול בעוולת לשון הרע?

התשובה היא כן. ראה פסק דין 19929-03-12 זידאן נגד בנק מיזרחי טפחות. עו"ד לשון הרע עודד פרץ מסכים שכן החזרת צ'ק שלא כדין מבזה את נותן הצ'ק וגורמת למקבל הצ'ק לחשוב שלנותן הצ'ק אין אמצעים כלכליים ו/או שנותן הצ'ק נהג במירמה.

עורך דין הוצאת דיבה עודד פרץ מדגיש כי הפסיקה קבעה כי גם הטלת עיקולים שלא כדין עולה כדי עילה בלשון הרע.

 הנ"ל לא מהווה יעוץ משפטי מחייב וכל הזכויות שמורות לעורך דין לשון הרע עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה